آثار

آثار امام هادی علیه السلام

۱) رسالهای در رد اهل جبر و تفویض و اثبات عدالت و منزلت بین المنزلتین. ۲) مجموعه پاسخهایی که به پرسشهای یحیی بن اکثم
قاضی القضات بغداد دادهاند. ۳) مجموعهای از احکام دین که ابن شهر آشوب در مناقب از خیبری و حمیری و از کتاب مکاتبات
الرجال از عسکریین نقل کرده است.
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *