احادیث و سخنان

حدیث امام هادی آنچه بر آن سجده میشود

طوسی می گوید: داود بن یزید از امام هادی علیه السلام پرسید: آیا به کاغذها، و برگه های نوشته شده می توان سجده کرد؟ در پاسخ نوشت: جایز است.
و نیز با سند خود از حسین بن علی بن کیسان صنعانی نقل می کند که گفت! به امام هادی علیه السلام نامه نوشتم، و از او درباره سجده بر پنبه و کتان، بدون آن که تقیه و عذری داشته باشم پرسیدم، امام علیه السلام در پاسخم نوشت: جایز است.
و نیز با سند خود از داود صرمی نقل می کند که گفت:
از امام هادی علیه السلام پرسیدم: آیا سجده بر پنبه و کتان، بدون آنکه تقیه ای باشد، جایز است؟ فرمود: جایز است [۱] .
کلینی با سند خود از داود صرمی نقل می کند که گفت:
از امام هادی علیه السلام پرسیدم: من از دیار خود به مقصد شما راه می افتم، چه بسا در راه که برفی است جایی که نماز بخوانم پیدا نمی کنم [چه کنم]؟ فرمود: اگر توانستی بر برف سجده نکنی، انجام ده، و اگر نتوانستی، برف را هموار کن و بر آن سجده نما، و در حدیث دیگری آمده است که: بر لباس خود سجده کن.
و قال أیضا:
و سأل داود بن یزید أباالحسن الثالث علیه السلام عن القراطیس و الکواغذ المکتوبه علیها، هل یجوز السجود علیها؟ فکتب: یجوز [۲] .
و قال أیضا: روی سعد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسین بن علی بن کیسان الصنعانی قال: کتبت الی أبی الحسن الثالث علیه السلام أسأله عن السجود علی القطن و الکتان من غیر تقیه و لا ضروره. فکتب الی: ذلک جائز [۳] .
و قال أیضا: روی سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمی قال: سألت أباالحسن الثالث علیه السلام هل یجوز السجود علی الکتان و القطن من غیر تقیه؟ فقال: جائز [۴] .
روی الکلینی: عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمی قال: سألت أباالحسن علیه السلام قلت: انی أخرج فی هذا الوجه، و ربما لم یکن موضع أصلی فیه من الثلج، فقال: ان أمکنک أن لا تسجد علی الثلج فلا تسجد، و ان لم یمکنک فسوه، و اسجد علیه. و فی حدیث آخر: اسجد علی ثوبک [۵] .
————————————————————————————————————————————–
آب
کلینی با سند خود از ابوطیفور که ادعای طبابت داشت نقل می کند که گفت:
خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم، و از آشامیدن آب بازش داشتم، فرمود: آب که زیانی ندارد، حرکت غذا را در معده روان می سازد، خشم را فرومی نشاند، و بر خردورزی می افزاید، و صفرای غیر طبیعی را خاموش می کند.
روی الکلینی:
عن سهل بن زیاد، عن محمد بن الحسن بن شمون البصری، عن أبی طیفور المتطبب قال: دخلت علی أبی الحسن الماضی علیه السلام فنهیته عن شرب الماء، فقال: و ما بأس بالماء، و هو یدیر الطعام فی المعده، و یسکن الغضب، و یزید فی اللب، و یطفی المرار [۱] .
————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] الکافی ۶: ۳۸۱ ح ۲، الامام الهادی علیه السلام من المهد الی اللحد: ۴۶۳٫
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی مؤیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی ۱۳۸۴٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام هادی علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *