احادیث و سخنان

حدیث امام هادی اجاره

صدوق می گوید: محمد بن عیسی به امام هادی علیه السلام نوشت:
شخصی، پسر خود را به کسی سپرده، تا در برابر مزد معینی، یکسال برای او خیاطی کند، سپس شخصی دیگری آمده می گوید: فرزند خود را تا یکسال، به مزد بیشتر از او به من بسپار، آیا پدر، خیار [فسخ] دارد، و می تواند اجاره اول را فسخ کند یا نه؟ امام علیه السلام با خط خود نوشت: تا بیماری یا ضعفی به فرزندش عارض نشده باید به قرارداد اول عمل کند.
کلینی با سند خو از ابراهیم همدانی نقل می کند که گفت:
به امام هادی علیه السلام نامه نوشتم، و از او پرسیدم: زنی زمین زراعتی خود را تا ده سال اجاره داده با این شرط که در پایان هر سال، مال الاجاره [همان سال] پرداخت شد نه پیش از آن، و آن زن قبل از سه سال یا بعد از آن می میرد، آیا بر ورثه او واجب است که تا پایان وقت به قرارداد اجاره عمل کنند، یا با مرگ زن اجاره باطل می شود؟ امام در پاسخ نوشت: اگر اجاره، وقت معینی دارد که [هنوز] به پایان آن نرسیده، و زن مرد، [اجاره باطل نیست، و] همان مال الاجاره به ورثه او می رسد، و اگر به پایان آن نرسد، و به یک سوم، یا نصف، یا مقداری از آن برسد [، و با رضایت طرفین اجاره فسخ شود]، مال الاجاره همان مقدار از وقت را به ورثه او می دهند.
کلینی با سند خود از احمد بن اسحاق رازی نقل می کند که گفت:
مردی به امام هادی علیه السلام نوشت: شخصی یک زمین زراعتی را از کسی اجاره می کند، اجاره دهنده در حضور مستأجر همان زمین را می فروشد، و مستأجر با اینکه شاهد و حاضر بوده چیزی نمی گوید، خریدار زمین می میرد، و ورثه دارد، آیا این زمین به اموال ارثی او برمی گردد، یا در دست مستأجر می ماند تا زمان اجاره اش سرآید؟ امام علیه السلام در پاسخ نوشت: می ماند تا اجاره اش سرآید.
قال الصدوق:
کتب محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی الی أبی الحسن علی بن محمد العسکری علیهم السلام فی رجل دفع ابنه الی رجل و سلمه منه سنه بأجره معلومه لیخیط له، ثم جاء رجل آخر، فقال له: سلم ابنک منی سنه بزیاده، هل له الخیار فی ذلک، و هل یجوز له أن یفسخ ما وافق علیه الأول، أم لا؟ فکتب علیه السلام بخطه: یجب علیه الوفاء للأول ما لم یعرض لابنه مرض، أو ضعف [۱] .
روی الکلینی: عن عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد و أحمد بن محمد، عن علی بن مهزیار، عن ابراهیم بن محمد الهمدانی و محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عیسی، عن ابراهیم الهمدانی، قال: کتبت الی أبی الحسن علیه السلام و سألته عن امرأه آجرت ضیعتها عشر سنین علی أن تعطی الأجره فی کل سنه عند انقضائها لا یقدم لها شی ء من الأجره مالم یمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنین أو بعدها، هل یجب علی ورثتها انفاذ الاجاره الی الوقت، أم تکون الاجاره منتقضه بموت المرأه؟ فکتب علیه السلام: ان کان لها وقت مسمی لم یبلغ، فماتت فلورثتها تلک الاجاره، فان لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شیئا منه فیعطی ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت ان شاء الله [۲] .
و روی أیضا: عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن اسحاق الرازی، قال: کتب رجل الی أبی الحسن الثالث علیه السلام رجل استأجر ضیعه من رجل فباع المؤاجر تلک الضیعه التی آجرها بحضره المستأجر، و لم ینکر المستأجر البیع، و کان حاضرا له شاهدا علیه، فمات المشتری و له ورثه، أیرجع ذلک فی المیراث، أو یبقی فی ید المستأجر الی أن تنقضی اجارته؟
فکتب علیه السلام: الی أن تنقضی اجارته [۳] .
————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] من لا یحضره الفقیه ۳: ۱۷۳ ح ۳۶۵۴، وسائل الشیعه ۲۵۴ باب ۱۵ ح ۱٫
[۲] الکافی ۵: ۲۷۰ ح ۲، تهذیب الأحکام ۷: ۲۰۷ ح ۵۸ باختلاف فی السند، وسائل الشیعه ۱۳: ۲۶۸ ح ۱٫
[۳] الکافی ۵: ۲۷۱ ح ۳، من لا یحضره الفقیه ۳: ۲۵۲ ح ۳۹۱۴، مع اختلاف فی السند، تهذیب الأحکام ۷: ۲۰۷ ح ۵۶، مع اختلاف فی السند، وسائل الشیعه ۱۳: ۲۶۸ ح ۵، و ۲۶۶ ح ۱٫
منبع: فرهنگ جامع سخنان امام هادی؛ تهیه و تدوین گروه حدیث پژوهشکده باقر العلوم؛ مترجم علی مؤیدی؛ نشر معروف چاپ اول دی ۱۳۸۴٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام هادی علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *