احادیث و سخنان

حدیث امام هادی درمان مار و عقرب گزیدگی

[۱۳۲۲] -۱۳۶- رویا ابنا بسطام: عن احمد بن العباس بن المفضل قال: حدثنی اخی عبدالله بن العباس بن المفضل، قال: لدغتنی عقرب فکادت شوکته حین ضربتنی تبلغ بطنی من شده ما ضربتنی، و کان ابوالحسن العسکری علیه السلام جارنا، فصرت الیه فقلت [۱۳۲۳] : ان ابنی عبدالله لدغته، و هو ذا یتخوف علیه، فقال: اسقوه من دواء الجامع، فانه دواء الرضا علیه السلام، فقلت: و ما هو؟ قال: دواء معروف، قلت: مولای! فانی لا اعرفه. قال: خذ سنبل و زعفران و قاقله و عاقر قرحا، و خربق ابیض، و بنج و فلفل ابیض، اجزاء سواء بالسویه، و ابرفیون جزءین یدق دقا ناعما، و ینخل بحریره، و یعجن بعسل منزوع الرغوه، و یسقی منه للسعه الحیه و العقرب حبه بماء الحلتیت، فانه یبرا من ساعته. قال: فعالجناه به و سقیناه فبرا من ساعته، و نحن نتخذه و نعطیه للناس الی یومنا هذا [۱۳۲۴] .
[۱۳۲۵] -۱۳۶- عبدالله بن عباس بن مفضل می گوید: عقربی مرا گزید، از شدت گزیدنش گویی که نیشش به شکمم رسید، امام هادی علیه السلام همسایه ی ما بود، خدمتش رسیدیم، پدرم گفت! عقرب، فرزندم عبدالله را نیش زده است، اینک بر او نگرانند. امام علیه السلام فرمود: دوای جامع که دوای امام رضا علیه السلام است به او بدهید. من عرض کردم: آن چیست؟ فرمود: دوای معروفی است. عرض کردم: سرورم! من آن را نمی شناسم. فرمود: سنبل، زعفران، هل، عاقرقرحا [۱۳۲۶] ، خربق سفید [۱۳۲۷] ، بنگ [۱۳۲۸] ، و فلفل سفید از هر کدام مقداری برابر بگیر، [سپس همه ی آن ها] با دو دانه ابرفیون، نرم کوبیده شود، و با پارچه ی ابریشمی الک شود، و با عسل بی موم عجین گردد، و یکدانه با آب صمغ انگدان خورده شود، که همان وقت خوب می شود. ما با این درمان مداوا کردیم، و همان وقت خوب شد، و تا به امروز [هرگاه نیاز باشد] از آن استفاده می کنیم، و به مردم می دهیم.
برگرفته از کتاب فرهنگ جامع سخنان امام هادی (ع) نوشته آقای محمود شریفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *