احادیث و سخنان

حدیث امام هادی فضیلت خواندن سوره قدر

[۲۱۴] -۳۵- روی الکلینی: عن عده من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن علی بن سلیمان، عن احمد بن الفضل، [عن] ابی عمرو الحذاء [۲۱۵] قال: ساءت حالی، فکتبت الی ابی جعفر علیه السلام فکتب الی: ادم قراءه: (انا ارسلنا نوحا الی قومه) [۲۱۶] قال: فقراتها حولا فلم ار شیئا، فکتبت الیه اخبره بسوء حالی، و انی قد قرات (انا ارسلنا نوحا الی قومه) حولا کما امرتنی، و لم ار شیئا. قال: فکتب الی: قد وفی لک الحول، فانتقل منها الی قراءه «انا انزلناه». قال: ففعلت فما کان الا یسیرا حتی بعث الی ابن ابی داود، فقضی عنی دینی، و اجری علی و علی عیالی، و وجهنی الی البصره فی وکالته بباب کلاء، و اجری علی خمسمائه درهم. و کتبت من البصره علی یدی علی بن مهزیار الی ابی الحسن علیه السلام: انی کنت سالت اباک عن کذا و کذا، و شکوت الیه کذا و کذا، و انی قد نلت الذی احببت، فاحببت ان تخبرنی یا مولای! کیف اصنع فی قراءه «انا انزلناه» اقتصر علیها وحدها فی فرائضی و غیرها، ام اقرا معها غیرها، ام لها حد اعمل به؟ فوقع علیه السلام و قرات التوقیع: لا تدع من القرآن قصیره و طویله، و یجزئک من قراءه «انا انزلناه» یومک و لیلتک مائه مره [۲۱۷] .
[۲۱۸] -۳۵- کلینی رحمه الله با سند خود از ابوعمرو حذاء نقل می کند که گفت: حالم بد شد، به امام جواد علیه السلام نامه نوشتم [، و از او چاره خواستم]، در پاسخم نوشت: بر خواندن (انا ارسلنا نوحا الی قومه) [یعنی سوره ی مبارکه نوح]، مداومت داشته باش. آن را یک سال خواندم، و نتیجه نگرفتم، باز به حضرت علیه السلام نامه نوشتم، و [در آن] از بدی حال خود، و این که از یک سال خواندن سوره ی نوح نتیجه نگرفتم، خبر دادم. حضرت علیه السلام در پاسخم نوشت: اینک که یک سال را تمام کردی، از آن، به خواندن «انا انزلنا» [یعنی سوره ی مبارکه قدر] منتقل شو. انجام دادم، پس چیزی نگذشت که ابن ابی داود سراغم فرستاد، و قرض هایم را پرداخت. و روزی خود، و خانواده ام را داد، و مرا به بصره فرستاد تا وکیل [و نماینده ی] او در باب کلاء باشم، و پانصد درهم برایم جیره معین کرد. من از بصره با دستخط علی بن مهزیار، به امام هادی علیه السلام نامه نوشتم که: از پدر [بزرگوار] شما مسائل پرسیدم، و از مشکلاتی شکوه کردم، [و او مرا راهنمایی فرمود،] و اینک به خواسته ی خود رسیده ام، سرورم! دوست دارم بفرمایید، در خواندن سوره ی قدر چگونه عمل کنم؟ آیا در نمازهای واجب، و غیر آن، به همان اکتفا کنم یا سوره ی دیگری را هم بخوانم، یا اندازه ای دارد که آن را انجام دهم؟ امام هادی علیه السلام در پاسخم نوشت: از قرآن هیچ سوره ی کوتاه و بلندی را ترک مکن، و خواندن صد بار سوره ی قدر، در یک شبانه روز، تو را بس است.
برگرفته از کتاب فرهنگ جامع سخنان امام هادی (ع) نوشته آقای محمود شریفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *