احادیث و سخنان

حدیث امام هادی محال است که خدا جسم باشد

محال است که خداوند واجب الوجود دارای جسم باشد، زیرا که جسم داشتن از صفات ممکن الوجود است که وجودش به علت نیازمند و عدمش نیز نیازمند علت است و لازمه ی چنین موجودی حادث بودن است. امام ابوالحسن الهادی علیه السلام، در بسیاری از احادیث خود بر رد کسانی که خدا را جسم می دانند سخن گفته است، از جمله مطالب زیر است: ۱- صقربن ابی دلف می گوید: از ابوالحسن علی بن محمد علیهماالسلام درباره ی توحید پرسیدم، و عرض کردم من به عقیده ی هشام بن حکم هستم که او پیش از هدایت یافتنش قائل به جسمانیت خدا بود! امام علیه السلام برآشفت و فرمود: «شما را به قول هشام چه کار! به راستی کسی که معتقد باشد خدا جسم است، از ما نیست و ما در دنیا و آخرت از او بیزاریم. پسر ابودلف! همانا جسم پدیده است در حالی که خدا پدید آورنده و سازنده ی آن جسم است.» [۱۶۴] . [ صفحه ۱۳۸] البته لازمه ی اعتقاد به تجسیم خداوند، آن است که او پدیده و محتاج به علت باشد که آن علت هستی بخش وی باشد، در حالی که خداوند منزه و بالاتر از داشتن علت است. ۲- حمزه بن محمد نقل کرده، می گوید: خدمت امام ابوالحسن علیه السلام نامه ای نوشتم و از آن حضرت راجع به جسم و صورت پرسیدم، امام علیه السلام در پاسخ نوشت: «پاک و منزه است خدایی که بی نظیر است و جسم و صورت ندارد.» [۱۶۵] . ۳- ابراهیم بن محمد همدانی نقل کرده، می گوید: به خدمت آن مرد – یعنی ابوالحسن علیه السلام – نوشتم که: در عصر ما از دوستان شما کسانی هستند که درباره ی توحید اختلاف نظر دارند، بعضی می گویند، او جسم است و بعضی می گویند: صورت است؟ امام علیه السلام در پاسخ من به خط خود نوشت: «منزه است خدایی که حدود وصف ندارد، بی نظیر است و او شنوا و داناست.» [۱۶۶] . به راستی غیر ممکن است که خدای تعالی به وسیله ی حدی وصف شود که حقایق چیزهای ممکن از آن فراهم می آید، همان طوری که محال است با اوصافی توصیف شود که مستلزم تعدد و مغایرت صفت و موصوف است، زیرا مطابق تحقیقات متکلمان [۱۶۷] صفات خدا عین ذات اوست. [ صفحه ۱۳۹]
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام هادی (ع) نوشته آقای باقر شریف قرشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *