احادیث و سخنان

حدیث امام هادی وقف یا صدقه

[۱۲۲۳] -۱۰۴- و روی ایضا: عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عیسی، عن علی بن سلیمان، قال: کتبت الیه – یعنی اباالحسن علیه السلام -: جعلت فداک، لیس لی ولد، ولی ضیاع ورثتها من ابی، و بعضها استفدتها و لا آمن الحدثان، فان لم یکن لی ولد و حدث بی حدث، فما تری جعلت فداک، لی، ان اوقف بعضها علی فقراء اخوانی و المستضعفین، او ابیعها و اتصدق بثمنها فی حیاتی علیهم، فانی اتخوف ان لا ینفذ الوقف بعد موتی، فان اوقفتها فی حیاتی فلی ان آکل منها ایام حیاتی، ام لا؟ فکتب علیه السلام: فهمت کتابک فی امر ضیاعک، و لیس لک ان تاکل منها من الصدقه، فان انت اکلت منها لم ینفذ ان کان لک ورثه، فبع و تصدق ببعض ثمنها فی حیاتک، و ا ن تصدقت امسکت لنفسک ما یقوتک، مثل ما صنع امیرالمومنین علیه السلام [۱۲۲۴] .
[۱۲۲۵] -۱۰۴- کلینی با سند خود از علی بن سلیمان نقل می کند که گفت: به امام هادی علیه السلام نوشتم: فدایت شوم! من فرزندی ندارم، و زمین های زراعتی دارم که از پدر به ارث برده ام یا بعضی را خریده ام، و از حوادث روزگار ایمن نیستم، فدایت شوم! چه مصلحت می بینی؟ آیا برخی را وقف فقراء شیعه و مستضعفین کنم، یا آن را بفروشم، و در حیات خود پولش را صدقه بدهم؟ زیرا نگرانم که پس از من به وقف عمل نشود، و اگر در حیاتم آن را وقف کردم، آیا تا زنده هستم می توانم از آن استفاده کنم یا نه؟ امام علیه السلام در پاسخ نوشت: از مضمون نامه ات آگاه شدم، [اگر وقف کنی،] نمی توانی از مال وقفی استفاده کنی، اگر از آن ها استفاده می کنی، و ورثه داری وقف، نافذ نخواهد بود، بنابراین آن ها را بفروش، و مقداری از پولش را [در حیات خود] صدقه بده، و اگر هم وقف کردی مقداری از آن ها را برای گذران زندگیت نگهدار، مثل آنچه امیرمومنان علیه السلام عمل کرد.
برگرفته از کتاب فرهنگ جامع سخنان امام هادی (ع) نوشته آقای محمود شریفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *