احادیث و سخنان

سخنان امام هادی در مورد واجب الوجود

( واجب الوجود) به جسم بودن متصف نمی گردد زیرا تجسّم از صفات ( ممکن الوجود) است که وجود و عدمش نیازمند علت است و لازمه جسم بودن ، مخلوق بودن است . امام هادی در موارد متعددی این مساءله را طرح کرده و قائلین به تجسّم و جسمانی بودن خداوند را محکوم نموده است . در اینجا پاره ای از آنها را نقل می کنیم :
۱ – صقر بن ابی دلف می گوید : از امام علی هادی – علیه السلام – درباره توحید پرسش کردم و به ایشان گفتم : من نیز عقیده هشام بن حکم را در این باب دارم (هشام قبل از هدایت شدن و درک حقیقت ، خداوند را در جسم می دانست) .
امام از این سخن خشمگین شد و فرمود : (چرا به سخن هشام دلبسته اید هر که خداوند متعال را جسم بداند، از ما نیست و ما در دنیا و آخرت از او بیزار هستیم . ای ابن ابی دلف ! جسم مخلوق است و خداوند خالق و جسم بخشنده آن می باشد . . .) . (۱۵۶)
لازمه اعتقاد به جسمیّت ، مخلوق و حادث دانستن آنست و اینکه نیازمند علت وجود دهنده ای است تا او را به عرصه ظهور رساند . منزه است خدای سبحان از شبهه امکان و احتجاج به وجود دهنده .
۲ – حمزه بن محمّد نقل می کند که : نامه ای به حضرت امام هادی – علیه السلام – نوشتم و در آن پرسیدم : خداوند جسم است یا صورت ؟
حضرت پاسخ داد : ( (سبحان من لیس کمثله شی ء لا جسم و لا صوره) .) (۱۵۷)
(منزه است آنکه هیچ مثل و مانندی ندارد و نه جسم است و نه صورت) .
۳ – ابراهیم بن محمّد همدانی می گوید : به ایشان – حضرت هادی علیه السلام – نامه ای نوشتم و در آن خاطر نشان کردم که در میان ما عده ای از شیعیان و دوستداران شما درباره توحید اختلاف پیدا کرده اند؛ گروهی خداوند را جسم و گروه دیگری صورت می دانند .
حضرت در پاسخ به خط خود نامه ای بدین مضمون نوشت : ( (سبحان من لا یحد، و لا یوصف لیس کمثله شی ء، و هو السمیع العلیم . . .) .) (۱۵۸)
(منزّه است خدایی که حدّ و وصف نمی پذیرد و او را مانند یافت نشود و اوست شنوای دانا . . .) .
(حدود) لازمه موجودات امکانی است و سعه وجودی آنها را معین می کند لذا ذات لایتناهی خدا از هر حد و تعینی منزّه است . همچنین اوصافی که دوگانگی وصف و موصوف را به دنبال داشته باشد به خدا اطلاق نتوان کرد زیرا حضرت باریتعالی ( واحد من جمیع الجهات) است و وحدت حقّه مختص ذات احدیت است و این دقیقه را حکمای شیعه بخصوص معتقدین به اصالت وجود به خوبی مبرهن ساخته اند :
( الحق ماهیته انیته
اذا مقتضی العروض معلولیته)
برگرفته از کتاب زندگانی امام علی الهادی علیه السلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *