اخلاق و فضائل

ائمه معصومین تقسیم کننده بهشت

و سخنی که حق و باطل را جدا میکند، نزد شما (ائمه اطهار) است. از آنجایی که بین مردم از جهات مختلف اختلاف است، بعضی ظالم هستند و برخی مظلوم – عدهای حاکماند و عدهای محکوم -، رفع این اختلافها در صحرای محشر به وسیله و به عهده «فصل الخطاب» صورت میگیرد. در این صورت، بهترین کسانی که میتوانند به حق قضاوت نموده و اختلافات را کنار زنند، ائمه معصومین علیهم السلام میباشند. چرا که آنها محاسبهکنندگان اعمال و تقسیمکننده بهشت و جهنم هستند. بعضی گفتهاند «فصل الخطاب» عبارت است از علمی که بتوان به وسیله آن بر اساس حق و واقعیت داوری کرد. همانگونه که «فصل الخطاب» نزد حضرت داوود علیه السلام بود و او بر اساس واقعیت در بین مردم حکم مینمود و [ صفحه ۸۲] «فصل الخطاب» نزد ائمه معصومین علیهم السلام است و ایشان بر اساس آن در دنیا در زمان رجعت و در آخرت در محشر داوری خواهند نمود. برخی «فصل الخطاب» را آگاهی به لغات و کلمات و زبانهای مختلف و گویشهای متفاوت و حتی زبان حیوانات دانستهاند. و بعضی بر این باورند که «فصل الخطاب» عبارت است از سخنان فصیح و بلیغی که هیچ خدشهای نه به ظاهر آن وارد باشد و نه به محتوای آن بتوان خردهای گرفت. به گونهای که همه را از معرفت سیراب و قانع سازد. بنابر این سه معنا نیز، ائمه اطهار علیهم السلام، «فصل الخطاب» هستند. چرا که آنها بر اساس حق قضاوت خواهند کرد و بر تمام لغات و همه لهجها و نیز به زبان حیوانات تسلط کامل داشته، در سخنان خود فصاحت و بلاغت را به اوج رسانده، همگان را از سرچشمه بیپایان معارف الهی، سیراب کردهاند.
برگزیده کتاب اسرار دلبران: تاملی در زیارت جامعه نوشته آقای احمد سجادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *