اخلاق و فضائل

ائمه معصومین خانه های علم و حکمت خدا

پس خداوند، شما (ائمه اطهار) را در خانهایی که اذن داد رفعت یابند، قرار داد و در آنها نام او برده شود. در اینجا برای «بیوت» دو تعبیر وجود دارد: [ صفحه ۱۱۰] ۱ – منظور از بیوت و خانهایی که رخصت ترفیع یافتهاند، خانهای ظاهری پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و ائمه طاهرین علیهم السلام در زمان حیاتشان و قبور منور و مطهر آنان بعد از وفاتشان است. همچنان که حرم شریف هر یک از امامان معصوم علیهم السلام، محل زیارت میلیونها دلباخته گردیده است و هر چه زمان میگذرد، علیرغم سعی فراوان دشمنان ائمه در تخریب ظاهری آن مرقدها، هر روز بر عاشقان آن قبور منور و دلدادگی به آنها و اشتیاق زیارت آنها افزوده میگردد و همگان با توسل به آنان، ذکر خداوند بر لب جاری ساخته، به عبادت الهی در کنار آن قبور مطهر میپردازند. ۲ – منظور از بیوت و خانهایی که رخصت ترفیع یافتهاند، خانهای معنوی یعنی خانهای علم و حکمت امامان معصوم علیهم السلام میباشد که هر چه زمان میگذرد، علوم و معارف ائمه اطهار علیهم السلام گسترش بیشتری مییابد و در زمان ظهور امام عصر و رجعت ائمه طاهرین علیهم السلام، علوم و معارف آنان، عالمگیر خواهد شد. منظور از «اذن» و رخصت خداوند در فراز «فی بیوت اذن الله» یا «اذن تکوینی» است و یا «اذن تشریعی». «اذن تکوینی» به آن است که خداوند در لوح محفوظ به ترفیع مقام خانهای ظاهری و باطنی و معنوی امامان معصوم علیهم السلام حکم کرده و اینچنین مقدر فرموده است و انجام خواهد داد. چرا که آنها نور خداوند هستند و [ صفحه ۱۱۱] خداوند نور خود را حفظ کرده، آن را تمام میگرداند. «اذن تشریعی» به آن است که خداوند به تعظیم مقام و منزلت امامان هدایت علیهم السلام تکلیف نموده و اجرای این تکلیف را نیز امر فرموده است و مردم موظف هستند امر و خواست الهی را تحقق بخشند. پس گاهی در حفظ شانیت بیوت ظاهری آنان باید به قبور منورشان رسیدگی نماییم و گاهی این امر با اهتمام به معارف آنها و آموختن علم و حکمتشان امکانپذیر میگردد.
برگزیده کتاب اسرار دلبران: تاملی در زیارت جامعه نوشته آقای احمد سجادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *