اخلاق و فضائل

ائمه معصومین شفیعان در صحرای محشر

«زائر» به معنی زیارتکننده و دیدارکننده بوده و جمع آن «زوار» است. «لائذ» از ماده «لوذ» به معنی کسی که پناهندهشده و ملحق گردیده و التجا نموده و استغاثه کرده، میباشد. «عائذ» از ماده «عوذ» به معنی کسی که پناه آورده است، میباشد. در این فراز زائر تاکید مینماید که من با قصد و توجّه به زیارت شما آمدهام و شما را قصد کرده، به درود فرستادن به شما مشغول گشته و از شما استمداد جستهام و این زیارت را وظیفه خود دانسته، به عهد و وظیفه خود عمل میکنم، به امید آنکه جزء شفیعشدگان شما در صحرای محشر قرار گیرم. چرا که پناهنده و ملحقشده به قبرهای شما هستم. قال الرضا علیه السلام: «اِن لِکل امامٍ عهداً فی عنُقِ اولیائه و شیعته و ان مِن تَمام الوفاء بِالْعَهْد و حسن الاداء زِیارهُ قُبُورهم، فَمَن زارهم رَغْبه فی زِیارتهم و تَصْدیقاً بما رَغبوا فیه کان ائمَّتهُم شُفعاءهم یَوْم القِیامَه». [۶۰۶] . امام رضا علیه السلام فرمودند: هر امامی به گردن دوستان و شیعیان خود، عهدی دارد که با زیارت قبور آنان، وفای به این عهد به خوبی کامل میگردد. پس، هر که با رغبت و علاقه و تصدیق و باور داشتن به آنچه آنان ترغیب کردهاند زیارتشان کند، امامانِ آنها در روز قیامت شفاعتشان کنند. [ صفحه ۳۱۵] از آنجایی که نور و طینت ائمّه اطهار علیهم السلام یکی است، هر کس یکی از ائمّه را زیارت نماید، مانند آن است که بقیه آنان را نیز زیارت نموده است. قال الکاظم علیه السلام: «مَن زار اوّلنا فَقَدْ زار آخِرنا و مَنْ زار آخِرنا فقد زار اَوّلنا، و مَنْ تَولّی اَوّلنا فَقَدْ تَولّی آخِرنا، و مَنْ تولّی آخِرنا فَقَد تَولّی اَوّلنا». [۶۰۷] . امام کاظم علیه السلام فرمودند: هر که اوّلین ما را زیارت کند، آخرین ما را زیارت کرده باشد و هر که آخرین ما را زیارت کند، اوّلین ما را زیارت کرده باشد و هر که ولایت اوّلین ما را بپذیرد، ولایت آخرین ما را پذیرفته است و هر که ولایت آخرین ما را بپذیرد، ولایت اوّلین ما را پذیرفته است. زائر معتقد است امام سلام او را میشنود و جواب او را میدهد. پس امام همیشه زنده است و مقام او از مقام شهید (که روزیخور نزد خداست) بسیار بالاتر است. قال الصادق علیه السلام: «مَنْ زارنا فی مَماتنا فَکانما زارِنا فی حَیاتنا». [۶۰۸] . امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس پس از مرگمان ما را زیارت کند، چنان است که در زمان حیاتمان زیارت کرده است. زائر با عشق و محبّت به زیارت رفته، ولی میداند این زیارت محفوظ است و ائمّه علیهم السلام جواب او را خواهند داد. چرا که به زیارت خانواده کَرَم و رحمت رفته است. قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: لَمّا سَاَله الحسن بن علی علیه السلام: «یا ابتاه، ما جَزاء مَنْ زارکَ؟ یا بنیّ، مَن زارنی حَیّا و مَیتاً اَوْ زار اباک اَوْ زار اخاکَ او زارکَ کان حقّاً عَلَیّ ان ازوره یَوْم القیامه فَاَخْلصهُ مِن ذُنُوبه». [۶۰۹] . امام حسن علیه السلام به رسول خدا صلی الله علیه وآله عرض کرد: پدر جان! پاداش کسی که شما را زیارت کند چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: فرزندم هر که در زمان حیات یا پس از مرگم مرا یا پدر تو یا برادرت و یا خودت را زیارت کند، بر من است که در روز [ صفحه ۳۱۶] قیامت به دیدارش روم و او را از گناهانش نجات دهم.
برگرفته از کتاب پرچم داران هدایت نوشته آقای احمد سجادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *