اخلاق و فضائل

امامان معصوم حاملان قرآن و کتابهای آسمانی

و (سلام بر) محافظان راز خداوند و حاملان کتاب خدا و اوصیای پیامبر خدا و فرزندان رسول خدا – که درود خداوند بر او و خاندانش باد – و رحمت خداوند و برکاتش (بر آنان باد). «حمله» جمع «حامل» به معنی حملکنندگان است. منظور از «کتاب الله» در این فراز، قرآن و تمامی کتابهای آسمانی میباشد که از طرف خداوند بر پیامبران نازل شده است. [ صفحه ۳۸] در هر صورت ائمه معصومین علیهم السلام حاملان کتاب خداوند که عبارت از قرآن و کلیه کتابهای آسمانی است، میباشند. حمل «کتاب الله»، یا به صورت لفظی است یا معنوی و یا عملی. «حمل لفظی کتاب الله» به دنبال داشتن آن کتاب و یا توانایی بر تلاوت یا حفظ و به خاطر سپردن آن است. «حمل معنوی کتاب الله» عبارت است از توانایی بر فهم معانی ظاهری آیات و فرازهای کتاب خداوند و یا قدرت بر تاویل و تفسیر آن آیات و فرازها و فهمیدن اشارات کتاب خدا و یا علم بر بطون کتاب خداوند و درک لطائف و حقایق نهفته در آن. «حمل عملی کتاب الله» یعنی کسی حامل کتاب الله است که تمامی آن کتاب را فهمیده و عمل کرده باشد. فهمیدن واقعی تمام کتابهای آسمانی و عمل به تمام آنها بدون آنکه نکتهای از آن را به فراموشی سپرده باشد و عمل نکرده باشد. ائمه اطهار علیهم السلام از بالاترین درجهای حمل قرآن و کتابهای آسمانی (در همه مراتب سهگانه نام برده شده،) برخوردارند. آنانند که قرآن و کتابهای آسمانی را با دقت خوانده، فهمیده، بر اشارات آن واقف و لطائف آن را درک کرده، و به خدا و رسولانش ایمان آوردهاند. امامان معصوم علیهم السلام علاوه بر آنکه حاملان معنوی کتاب خداوند هستند، حاملان عملی قرآن بوده، آنچنان حامل عملی قرآن شده و به آن عمل کردهاند و در اخلاق قرآنی ذوب شدند، که خود قرآن ناطق گشتند. [ صفحه ۳۹]
برگزیده کتاب اسرار دلبران: تاملی در زیارت جامعه نوشته آقای احمد سجادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *