اخلاق و فضائل

ویژگیهای اخلاقی امام هادی علیه السلام

در این باره « ابن شهر آشوب » . ابوالفضل هادی منش امام هادی (ع) نمونهای از انسان کامل و مجموعه سترگی از اخلاق اسلامی بود
امام هادی (ع) خوشخوترین و راستگوترین مردم بود. کسی که او را از نزدیک میدید، خوش برخوردترین انسانها » : مینویسد
را دیده بود و اگر آوازهاش را از دور میشنید، وصف کاملترین فرد را شنیده بود. هرگاه در حضور او خاموش بودی، هیبت و
شکوه وی تو را فرا میگرفت و هرگاه اراده گفتار میکردی، بزرگی و بزرگواریاش بر تو پرده در میانداخت. او از دودمان
رسالت و امامت و میراثدار جانشینی و خلافت بود و شاخساری دل نواز از درخت پربرگ و بار نبوت و میوه سرسبد درخت
در این راستا « ابن صباغ مالکی » . ۱) امام در تمام زمینههای فردی، اعم از ظاهری و اخلاقی، زبانزد همگان بود …) . « رسالت
فضیلت ابوالحسن، علی بن محمد الهادی (ع) بر زمین پرده گسترده و رشتههایش را به ستارههای آسمان پیوسته است. » : مینگارد
هیچ فضیلتی نیست که به او پایان نیابد و هیچ عظمتی نیست که تمام و کمال به او تعلق نگیرد. هیچ خصلت والایی بزرگ نمینماید
مگر آنکه گواه ارزش آن در وی آشکار است. او شایسته، برگزیده و بزرگوار است که در سرشت والا پسندیده شده است … هر
کار نیکی با وجود او رونق یافته. او از نظر شکوه، آرامش، پاکی و پاکیزگی بر اساس روش نبوی و خلق نیکوی علوی آراسته شده
۲) نیکو و به جاست این ) . « که هیچ فردی از آفریدگان خدا به سان او نیست و به او نمیرسد و امید رسیدن به او را هم ندارد
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *