اخلاق و فضائل

ویژگیهای اخلاقی امام هادی علیه السلام – عبادت

ایجاد ارتباط عاشقانه با معبود و معشوق ازلی و عبادت فراوان، از ویژگیهای برجسته امام هادی (ع) است. در این باره نوشتهاند:
همواره ملازم مسجد بود و میلی نیز به دنیا نداشت. عبادتگری فقیه بود. شبها را در عبادت به صبح میرساند بی آنکه لحظهای »
روی از قبله برگرداند. با پشمینهای بر تن و سجادهای از حصیر زیر پا به نماز میایستاد. شوق به عبادتش به شب تمام نمیشد. کمی
میخوابید ودوباره برمیخاست و مشغول عبادت میشد. آرام زیر لب قرآن را زمزمه میکرد و با صوتی محزون آیاتش را میخواند
و اشک میریخت که هر کس صدای مناجات او را میشنید، میگریست. گاه بر روی ریگها و خاکها مینشست. نیمه شبها را
مشغول استغفار میشد و شبها را به شب زندهداری میگذراند. ( ۳) شبانگاه به سجده و رکوع میافتاد و با صدایی محزون و
غمگین میگفت: خداوندا، این گناهکار پیش تو آمده و این نیازمند به تو روی آورده، خدایا، رنج او را در این راه بیپاداش
(۴) . « مگذار! بر او رحمت آور و او را ببخش و از لغزشهایش درگذر
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *