اصحاب و شاگردان

اصحاب امام هادی اسماعیل بن علی بن الحکم

مرحوم قزوینی او را در شمار اصحاب امام هادی علیهالسلام ذکر نموده است کنیهی وی ابودعامه است وی از قضات اهل سنت است، چنانچه در لسان المیزان آمده است. نویسنده: گویا عقیدهی مرحوم قزوینی این است که هر کس از یکی از امامان علیهمالسلام نقل حدیث نموده از اصحاب او به شمار میآید و اسماعیل بن علی از امام هادی علیهالسلام حدیث زیر را روایت نموده است: میگوید: خدمت امام علی بن محمد النقی علیهماالسلام شرفیاب شدم در آن بیماری که به آن وفات نمود تا از وی عیادت نمایم وقتی خواستم از خدمت آن حضرت بیرون روم به من فرمود: ای ابودعامه حق تو بر من واجب گردید، آیا برایت حدیثی نقل ننمایم که با شنیدن آن شادمان شوی؟ عرض کردم: یابن رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم نیاز فراوان به آن دارم. حضرت از پدرش از پدرانش تا از رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم حدیث نمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیهالسلام فرمود: ای علی بنویس. علی علیهالسلام عرض کرد: چه بنویسم؟ فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم «الایمان ما و قر فی القلوب و صدقته الاعمال و الاسلام ما جری علی اللسان و حلت به المناکحه». «ایمان چیزی است که در دلها استقرار پیدا نماید و کارهای انسان آن را تصدیق نماید و اسلام چیزی است که بر زبان جاری میشود و ازدواج با مسلمان در پرتو آن جایز میگردد». ابودعامه میگوید: عرض کردم: ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خدا سوگند نمیدانم کدام یک بهتر است متن حدیث یا اسناد آن (که از امام جواد علیهالسلام شروع و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ختم میشود). حضرت فرمود: این صحیفهای است به خط علی بن ابیطالب علیهماالسلام و املای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که صغیران ما از بزرگان به ارث بردهاند. [۲۴۹] . [ صفحه ۱۶۴]
برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام علیالنقی علیهماالسلام نوشته آقای عباس حاجیانی دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *