اصحاب و شاگردان

اصحاب امام هادی ایوب بن نوح بن دراج النخعی

نجاشی فرموده: وکیل امام رضا و امام حسن عسکری علیهماالسلام بود و نزد آنان جایگاهی عظیم و مورد اطمینان داشت. سخت با ورع بود زیاد عبادت مینمود در روایاتش ثقه بود و پدرش نوح بن دراج درست اعتقاد و در کوفه قاضی بود. مرحوم شیخ وی را توثیق نموده و از اصحاب امام علی النقی علیهالسلام به شمار آورده است. و مرحوم کشی از حمدان قلانسی نقل کرده که ایوب بن نوح از صالحان بوده و از دنیا رفت در حالی که مقدار صد و پنجاه دینار باقی گذاشت و مردم میپنداشتند که مال فراوانی نزد اوست زیرا از امامان علیهمالسلام سمت وکالت داشت. [۲۵۰] . از امام هادی علیهالسلام دو اخبار به غیب نقل نموده است: ۱ – میگوید: به امام علی النقی علیهالسلام نوشتم: زوجه من حامله است از خدا درخواست کن پسری روزی من نماید. حضرت نوشت: وقتی به دنیا آمد او را محمد نام بگذار. پس از آن پسری متولد شد او را محمد نامیدم. [۲۵۱] . ۲ – میگوید: جعفر بن عبدالواحد قاضی کوفه مرا اذیت مینمود جریان آزار و اذیت وی را به امام هادی علیهالسلام نوشتم. حضرت به من نوشت: دو ماه دیگر شر او از تو دفع میگردد. در اثنای دو ماه از قضاوت کوفه عزل شد و از او راحت شدم. [۲۵۲] . و امام هادی علیهالسلام طبق روایت زیر شهادت داده که ایوب بن نوح از اهل بهشت است: عمرو بن سعید مداینی میگوید: در صریا خدمت امام علی النقی علیهالسلام بودم که ایوب بن نوح خدمت حضرت شرفیاب شد و مقابل وی ایستاد. حضرت به او دستوری داد و ایوب از خدمت آن حضرت بیرون رفت. امام هادی رو به من نمود و فرمود: ای عمرو اگر دوست داری به مردی از اهل بهشت نظر نمایی به این مرد نگاه کن. [۲۵۳] . [ صفحه ۱۶۵]
برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام علیالنقی علیهماالسلام نوشته آقای عباس حاجیانی دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *