امامت و رهبری، حاکمان زمان

زیارت مستنصر خلیفه عباسی از حرم امام هادی و عسکری

اربلی در کشف الغمه گوید: مستنصر خلیفه عباسی سالی به جهت زیارت قبور اجداد خود به سامره رفت و به زیارت قبور امامین علیهماالسلام مشرف گردیده سپس به مقبره خلفای عباسی رفته آنجا را دید خراب گردیده و پرندگان بر قبور خلفا فضله انداختهاند، بسیار متاثر گردید؛ یکی از همراهانش گفت: قدرت و ثروت در دست توست و تو اکنون خلیفه مسلمین میباشی دستور فرما که قبور پدرانت را مرتب نمایند همچنانکه قبور این علویین را مشاهده میکنی که دارای صحن و بارگاه و فرش و چراغ و خدمه و زوار میباشد. مستنصر گفت: این امری است خدایی و به زور نمیتوان مردم را واداشت که به زیارت قبر پدران من بیایند و اگر هم من آنان را مجبور کنم پذیرفته نخواهد شد. ملا محمد باقر طهرانی در کتاب «خصایص الفاطمیه» روایت بالا را به نحو دیگری نقل میکند، او مینویسد: مستنصر با وزیرش ابوطالب مویدالدین علقمی برای زیارت قبور خلفا به سامرا رفتند و قبور آنجا را ویران دیدند که فرش و چراغ و حافظی نداشت و مزبلهای از فضله کبوتران شده و گرد و غبار آنجا را احاطه نموده بود و در مقابل روضه عسکریین علیهماالسلام در نهایت نورانیت و نظافت و مفروش بوده و قندیلها آویخته و مردم از روی اخلاص و ارادت جهت زیارت و آستان بوسی بدان جا روی میآورند. مستنصر دستور داد روضه منوره را تعمیر کردند، ابنعلقمی (ابوطالب مویدالدین محمد بن محمد بن علی العلقمی البغدادی الشیعی، متوفای ۲ جمادیالثانی ۶۵۶) پرسید چرا قبور اجداد خویش را چنین روشن و منظم نکردی؟ گفت: این دو بزرگوار در سامرا محبوس و غریب افتادند و در زندگی هم طرفی نبستند و مع ذلک این همه زایر به زیارت آنها میآیند.
برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام علیالنقی علیهماالسلام نوشته آقای عباس حاجیانی دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *