از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار ولادت امام علی نقی، هادی (ع) – بـاده خـواهان، صف گـشایید، ساقی ام از، ره بیاید

بـاده خـواهان، صف گـشایید، ساقی ام از، ره بیاید
از طهورِ، چشم مستش، جلوه بر ما، مـی نماید

بـهر دلـها دلـبر آمـد
بـحر جـان را گـوهر آمـد

رهـنمای آل حیـدر
از تـبار کـوثر آمـد

[ای گل زهرا مدد(۳)] (۲)
جـرعه نوشان، ساغری بر، دست خود در، میکده ها

رو به پایان، شد خماری، بر تـمام مِی زده هـا
مـه جـبین مصطفی خـو

مـی گشـاید چـشم و ابـرو
دلبـران را گشـته دلـبر

از هـمه دل مـی بَرَد او
[ای گل زهرا مدد(۳)] (۲)

آن کریمی، که کرامت، شد رهین، لطف دستش
هادی جان، که هدایت، باشد از او، کل هستش

آمـدی بـا نـور و شـادی
جـام دل را مِـی تـو دادی

کـیستم مـن جـز غـلامت
تـا قـیامت عـبد هـادی

[ای گل زهرا مدد(۳)] (۲)
شاعر:محمد علی شهاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *