از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار ولادت امام علی نقی، هادی (ع) – شب فراق امشب، سحر شد ای یاران

شب فراق امشب، سحر شد ای یاران
عیـان ز بحـر نـور، گهر شد ای یاران

جـوادِ اهـل‌البیت، پـدر شد ای یاران
تـو هادی آل محمّـدی مولا

علیّ الهادی خوش‌آمدی مولا
ابوالحسن چشم و چراغ پیغمبر

علی ز سرتا پا، رضـا ز پـا تا سر
رجب گرفت از تو شرافتی دیگر

تـو هادی آل محمّـدی مولا
علیّ الهادی خوش آمدی مولا

جمـال تو شاهد، جمال سرمد را
به حسن تو دیدند، فروغ احمد را

بـه یـک نگه بردی، دل محمّد را
تـو هادی آل محمّـدی مولا

علی الهادی خوش‌آمدی مولا
تویی تویی مولا مـراد اهل‌البیت

جمـال زیبایـت نمـاد اهل‌البیت
تویی همه هستِ جواد اهل‌البیت

تـو هادی آل محمّـدی مولا
علیّ الهادی خوش‌آمدی مولا

شفای چشم دل، زخاک پای تو
گـدا شـود آنکو نشد گدای تو

سـلام آل‌الله بـه سامـرای تو
تـو هادی آل محمّـدی مولا

علیّ الهادی خوش‌آمدی مولا
دعای هر روزم، عرض سلام تو

گرفتـه جـا مرغِ دلم به بام تو
به مصحف قلبم، نوشته نام تو

تـو هادی آل محمّـدی مولا
علیّ الهادی خوش‌آمدی مولا

شاعر: سازگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *