فرزندان و نوادگان

موضع امام هادی در تمهید مقدمات غیبت حضرت مهدی

آمادهسازی زمینه مقدمات غیبت نوه امام، قائم آل محمد (ص) و حجت باقیه الهی و بسیج اذهان تودهی مردم و پیروان متعهد مکتب تشیع به منظور پذیرش اندیشهی غیبت یکی از رسالتهای بسیار مهم رهبر عالی قدر ما، امام هادی (ع) بوده است. نشر و گسترش تبلیغات امام در این مورد در حوزه محدود دوستان و یاران صدیق آن حضرت خلاصه میشد، و شیوهایی فراگیر و جهانشمول نبود، چرا که همهی مردم ظرفیت تقبل اعتقاد به ائمه اثنیعشر را دارا نبودند، پیداست اظهار و انتشار چنین اندیشهایی بیتاثیر و بیسود خواهد بود. اینجاست که اصالت بنیادی ریشهی تقیه و رازداری به معنای تحقق کامل یک ایده و آرمان، روشن میگردد. و به همین دلیل است که سخنان امام در محاق ابهام و پوشیدگی و غموض محاط میگردد و با سفارشات اکیدی متذکر عدم بیان و اظهار و اعلان نام حضرت مهدی (عج) میشوند تا مبادا از پرده برون افتد راز و خبر به گوش نامحرمان و جاسوسان رژیم رسد و از حضور مهدی منتظر آگاه شوند تکثر و تعدد گزارش در این باب ما را مجبور به گزینش چندی از روایات میکند: [ صفحه ۲۶۷] ۱- امام هادی (ع) در لابلای سخنان خود تلویحا میفرماید: پس از من فرزندم «حسن» (ع) است پس چگونه خواهد بود برای تودهی مردم جانشین بعد از او؟ گزارشگر سئوال میکند مولای من چگونه خواهد بود؟ امام میفرماید: او دیده نمیشود و نام او نیز صلاح نیست برده شود تا وقتی که قیام کند و زمین را پر از عدل و امن نماید پس از آن که آلوده به سراسر ستم و ظلم شده باشد. ۲- از دیگر سخنان پوشیده و پیچیده امام هادی در این مورد این که میفرماید: هر گاه علم و دانش از پشت شما برخیزد آنگاه از زیر پای خود در انتظار فرج باشید و همو میفرماید: چه چیز خواهد بود برای شما در مورد خلف پس از خلف، پر واضح است که اینگونه بیانات پوشیده و مبهم به چه میزان به سود حفظ وجود حضرت مهدی (عج) تمام خواهد شد، امام حتی آن را از یاران و دوستان خود نیز مخفی نگه میدارد چرا که آنچه اصل است و اهمیت شایان در وجوب دارد، رعایت و حراست باور و اعتقاد به وجود قائم منتظر آل محمد (ص) میباشد و اینکه حضرتش دومین رهبر و امام پس از امام هادی (ع) خواهد بود، اینجاست که مفهوم خلف بعد از خلف روشن میشود اما نه آنگونه که تصریح در شناخت آن حضرت داشته باشد، زیرا خوب میدانیم که ظرفیت پیروان و یاران امام در رعایت ضرورت تقیه و رازداری و ایستادگی در مقابل تهدیدات و شکنجهها فرق دارد، چون وقتی میدانیم که رژیم در صدد دستیابی و نابودی امام مهدی (عج) میباشد، بدیهی است که باید نام، مکان، زمان و تمام و ویژگیها و هویتهای آن پیشوا از اذهان و افراد پنهان باشد زیرا امکان دارد [ صفحه ۲۶۸] گاهی بر اثر لغزشی در تصمیم و سستی در اراده بواسطه اظهار ضعف در مقابل سیستم ضد امنیتی یک رژیم، حضرت را در معرض هلاک قرار دهند. لذا ملاحظه میکنیم که امام عسکری (ع) فرزند خود را به هیچ کس جز گروه اندکی از یاران صدیق و مخلص خود، نشان نمیدهد. و آن نیز به منظور اثبات استمرار حضور حجت در میان مردم صورت میگیرد و از افراد مختلف و یاران صدیق خود تعهد و ضمانت میگیرد که در هیچ شرایطی سخن از آن حضرت در مقابل رژیم حاکم به میان نیاورند. امام هادی در مورد یکی از یاران مورد اطمینانش میفرماید: ابوعمرو مورد وثوق و امین ماست، هر چه به شما بگوید، من گفتهام و هر عملی که انجام دهد، ما انجام دادهایم و در جائی دیگر میفرماید: عمری مورد وثوق من است بنابراین هر چه به تو میگوید از من گفته و هر عملی انجام دهد از طرف من انجام داده است پس سخنش را بشنو و اطاعت کن، زیرا او مورد اطمینان و امین است.
برگرفته از کتاب امام هادی (ع) و نهضت علویان نوشته آقای محمدرسول دریایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *