سیره عملی و رفتاری

ائمه معصومین نهایت مجاهدت در راه خدا

و (شما ای ائمه طاهرین) نماز را بهپا داشتید و زکات پرداختید و امر به معروف و نهی از منکر کردید و در راه خدا آن طور که حق جهاد بود، جهاد نمودید. ۱۱ – اقامه نماز یکی دیگر از کمالات فعلی ائمه طاهرین علیهم السلام است. منظور از اقامه نماز، همان بهپاداری نماز واقعی است که امامان معصوم علیهم السلام بعد از معرفت الهی هیچ عبادتی را بهتر از نماز نمیدانسته، زمان رسیدن وقت نماز، از خود بی خود میشدند و به چنان نمازی میایستادند که تحقق واقعی معراج مومن بود. ۱۲ – پرداخت کردن زکات، از دیگر فضائل کمالیه ائمه علیهم السلام است. آنها هم زکات ظاهری میپرداختند – به گونهای که شبها حمیان بر دوش کشیده، به فقیران رسیدگی مینمودند – و هم زکات معنوی و باطنی سرمایهای خدادادی خویش را پرداخت میکردند. [ صفحه ۷۵] ۱۳ و ۱۴ – امر به معروف و نهی از منکر. «معروف» از ماده «عرف» به معنی شناخته شده، میباشد و کلمه «منکر» به معنی ناشناس است. به این ترتیب کارهای نیک و حق، اموری شناخته شده و کارهای زشت، ناپسند، قبیح و باطل، اموری ناشناس معرفی شدهاند. چه اینکه فطرت پاک انسانی، با دسته اول آشنا و با دسته دوم ناآشنا است. در این فراز میگوییم: شما اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله، به امور آشنای شناخته شده – که همان کارهای نیک و حق است -، امر کرده و فرمان دادهاید و از امور ناشناس، باطل و ناپسند، نهی نمودهاید. ۱۵ – آخرین کمال فعلی ائمه طاهرین علیهم السلام که در این فرازهای زیارت جامعه ذکر گردیده است، جهاد و مجاهدت در راه خداوند است. در این فراز میگوییم: شما ائمه طاهرین علیهم السلام در راه خداوند، حق مجاهدت و تلاش و کوشش را ادا کردید. آنان در زمینهای مختلف، نهایت مجاهدت را به عمل آورده و در آنجایی که اسلام به قیام و جنگ نیاز داشت، مجاهدت و مبارزه بر علیه طاغوتیان را سرلوحه کار خود قرار دادند و آنجایی که دین نیاز به تحکیم پایها و اصول داشت، از ارائه مطالب علمی فروگذاری نکردند. زیرا ابزار مجاهدت و سختکوشی مومن، سلاح و زبان اوست. [ صفحه ۷۶]
برگزیده کتاب اسرار دلبران: تاملی در زیارت جامعه نوشته آقای احمد سجادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *