نقش اجتماعی

استدلال امام هادی در سطح اجتماعی و توده مردم

تجلی رهبری و احساس مسئولیت اجتماعی و بهرهبرداری از وضعیتهای موجود برای بیان حق از ویژگیهای امام است. نمونه نخست: مجلس ضیافتی برای یکی از فرزندان خلیفه برگزار گردید و امام نیز به آن ضیافت دعوت شد و حضور امام موجب سکوت مجلس گردید، ولی جوانکی بیاعتناء به حضرت حرف میزد. و قهقهه میکرد، بدین طریق میخواست امام را سبک و به او اهانت کند، حضرت به او فرمود: این چه خندهای است که دهان خود را به آن پر ساختهای و از یاد خدا غفلت نمودهایی؟ در حالی که تا سه روز دیگر به مردگان خواهی پیوست، ناگهان جوان دست از عمل قبیح خود کشید. ناظران و حضار مجلس برای صحت و صدق بیان حضرت روز شماری میکردند که روز سوم فرا رسید و جوان فوت کرد.
برگرفته از کتاب امام هادی (ع) و نهضت علویان نوشته آقای محمدرسول دریایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *