نقش تربیتی و ارشادی

ائمه معصومین روشنیِ خوبان و راهنمایِ نیکان

این فراز و دو فراز بعد، علّت است برای سه فراز قبل. یعنی از آنجایی که شما نور و روشنیِ خوبان و راهنمایِ نیکان و حجّتهای خداوند هستید، نمیتوان مدح و ثنای کامل و وافی شما را گفت و کُنْه شما را توصیف نمود. یا میتوانیم بگوییم چگونه میتوان مدح و ثنای شما را گفت و شما را به تمامه توصیف نمود و حال آنکه شما روشنیِ خوبان و راهنمایان نیکان و حجّتهای خداوند هستید. توصیف امامان به نور در احادیث فراوانی آمده است. چرا که خلقت آنها از نور بوده و در جهان نیز همانگونه که نور، هادی و راهنمای گمراهان در شب تاریک است، امامان معصوم علیهم السلام نیز هدایتگر همگان هستند و همانند خورشید که تمام تاریکیها و ظلمتها را از بین میبرد، ظلمتهای گمراهی را مبیّن و مشخص مینمایند تا همگان راه را از بیراهه تشخیص دهند. لذا عاشق ائمّه علیهم السلام، آنها را با عنوان خورشید تابان، و ماه [ صفحه ۳۶۷] منیر و ستارگان روشنیبخش خطاب کرده، میگوید: «اینَ الشُّموس الطالعه، اینَ الاقْمار المُنیره، اینَ الانْجم الزاهِره». [۷۰۵] . کجا هستند خورشیدهای تابان و کجایند ماههای فروزان و کجا هستند ستارگان درخشان. منظور از «اخیار»، پیامبران الهی و اوصیای آنها میباشند. همچنان که در سوره «ص» آیه چهل و هشتم، «اخیار» را پیرامون آنان به کار برده و منظور آن است که شما برای پیامبران و اوصیاء نور بودهاید. شاید هم از تمامی اولیای الهی باشد و منظور آن است که امامان در بین تمامی اولیای الهی، همانند نور جلوهگری مینمایند. قال الصادق علیه السلام: «بِنا فَتَحَ اللّه وَ بِنا خَتَم اللّه و نَحْن الاَوَّلون و نَحْن الآخِرون و نَحْن اخْیار الدَّهر». [۷۰۶] . امام صادق علیه السلام فرمودند: به واسطه ما خداوند آغاز کرد و به واسطه ما پایان میدهد و ما اوّلین و آخرین هستیم و ما بهترین مردم روزگاریم.
برگرفته از کتاب پرچم داران هدایت نوشته آقای احمد سجادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *