نقش تربیتی و ارشادی

ائمه معصومین ظرفهای گرانمایه علم الهی

سرچشمه سخن و کلام هر کس، از علم و حکمت او است و وقتی کسی عالم باشد و از تمامی خطاها چه در گفتار و چه در کردار به دور باشد و در امورات و سخنان خود دچار هیچگونه فراموشی نشود، تمامی سخنانش حکیمانه و از روی تدبیر و تدبّر است. حال اگر علم کسی به علم خداوند پیوند خورد، علم او به نور پیوسته. چرا که خداوند نورِ آسمان و زمین است. [۷۹۹] پس علم او نیز نور گشته و سخنان او که برخاسته از علم اوست، نورانیّت مییابد. ائمّه اطهار علیهم السلام معادن، گنجوارهها و ظرفهای گرانمایه علم الهی هستند. آنها آنچنان در علوم سیر نمودهاند که راسخان علم و زندهدارندگان علم و دانش گردیدهاند. [۸۰۰] . پس امامی با این ویژگیها، سخن و کلامش که برخاسته از علومش است، نور و فوق نور است، ولی مردم تحمّل نورانیّت کلام آنان را نداشتند. لذا امام با مردم در خورِ عقلهای آنان سخن میگفت.
برگرفته از کتاب پرچم داران هدایت نوشته آقای احمد سجادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *