کتابنامه

کتابشناسی امام هادی علیه السلام

کتابهای فارسی
•تحلیلی از دوران دهمین خورشید امامت امام هادی، سید محمد حسینی، علی رفیعی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۰ ش، ۶۳۰ ص.
•صحیفه امام هادی (ع)، جواد قیومی اصفهانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۱ ش، ۴۳۱ ص •. چهارده نور پاک، عقیقی
۱۳۹ ص •. تحلیلی از زندگانی امام هادی (ع)، باقر ، بخشایشی، ج ۱۲ ، زندگی امام هادی (ع)، قم، انتشارات نوید اسلام، ۱۳۸۱
شریف قرشی، مشهد، کنگره جهانی حضرت رضا (ع)، ۱۳۷۱ ش، ۵۲۸ ص •. زندگانی دهمین پیشوای شیعه حضرت امام هادی (ع)،
مرتضی مدرسی چهاردهی، تهران، انتشارات غدیر، ۱۳۵۲ ش، ۲۵۰ ص •. خورشید هدایت پیشوای دهم امام علی بن محمد الهادی
(ع)، هیئت تحریریه موسسه در راه حق، قم، موسسه در راه حق، ۶۹ ص •. فرهنگ جامع سخنان امام هادی (ع)، همراه با متن کتاب
۵۹۰ ص •. سیره عملی ، موسوعه کلمات الامام الهادی، گروه حدیث پژوهشکده باقر العلوم، ترجمه علی مویدی، نشر معروف ۱۳۸۰
اهل بیت (ع) حضرت امام علی النقی الهادی (ع)، کاظم ارفع، قم، فیض کاشانی، ۶۳ ص •. چشمههای نور: امام هادی (ع)، تهران،
سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۸ ش، ۱۳۸ ص •. مشکات هدایت: پژوهشی در زندگانی امام هادی (ع)، ابوالفضل هادی منش، قم،
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، ۱۳۶ ص •. امام هادی (ع) قهرمان شکستناپذیر عصر متوکل، محمد رسول دریائی،
۲۹۳ ص •. ستارگان ، انتشارات وهاج، ۱۳۳۶ ه. ۲۹۴ ص •. امام هادی و نهضت علویان، محمد رسول دریائی، رسالت قلم، ۳۶۱
صفحه ۱۸۴ از ۱۸۸
درخشان، ج ۱۲ : سرگذشت حضرت امام علی النقی (ع)، محمد جواد نجفی، قم کتابفروشی اسلامیه، ۱۷۶ ص.
کتابهای عربی
•سبع الدجیل السید محمد بن الامام علی الهادی (ع)، برهان البلداوی، قم، مکتبه الامین، ۱۶۸ ص •. موسوعۀ الامام الهادی (ع)،
چهار جلد، ابوالفضل طباطبائی اشکذری، مهدی اسماعیلی، قم، موسسه ولی العصر (ع)، ۱۴۲۴ ق، ۲۱۰۹ ص •. الامام علی الهادی
(ع) مع مروق القصر و قضاه العصر، کامل سلیمان، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۲۱ ق، ۳۵۲ ص •. فی رحاب رسول الله و اهل
۶۶ ص •. الامام الهادی (ع) قدوه و اسوه، سید محمد تقی ، ۱۶ ، هاشم موسوی، تهران، المشرق للثقافۀ و النشر، ۱۳۸۰ بیته ۱۳
المدرسی، تهران، مکتب العلامه المدرسی، ۱۴۲۰ ق، ۷۱ ص •. حیاه الامام الهادی (ع)، محمد جواد الطبسی، قم، فیض کاشانی
.• ۱۴۲۶ ق، ۵۱۱ ص •. فی رحاب الامامین الجواد و الهادی (ع)، فوزی آل سیف، عربستان سعودی، دار المحجۀ البیضاء، ۲۰۰۵
سلسلۀ حیاه الرسول و اهل بیته (ع) سیره الائمه علی الهادی (ع)، الامام العسکری (ع)، المهدی المنتظر (ع)، باسلوب قصصی میسر،
محمد رضا عباس محمد الدباغ، بیروت، دار المحجۀ البیضاء، ۲۰۰۴ م •. سیره الامام العاشر علی الهادی (ع)، عبدالرزاق شاکر البدر،
بغداد، دیوان، ۱۰۰ ص •. لمحات من حیاه الامام الهادی، محمدرضا سیبویه، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۳ ق، ۱۳۴ ص. اعلام
الهدایه، ج ۱۲ : الامام علی بن محمد الهادی، گروه نویسندگان، قم، المجمع العالمی لاهل البیت، ۱۴۲۲ ق، ۲۴۴ ص •. مسند الامام
ابی الحسن علی بن محمد، عزیزالله عطاردی، مشهد، کنگره جهانی حضرت رضا (ع)، ۱۴۱۴ ه، ۴۰۰ ص •. منهاج التحرک عند الامام
الهادی (ع)، نجف علی مهاجر، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۸۳ ص •. الامام الهادی (ع)، لجنۀ التألیف، موسسه البلاغ، تهران، دفتر نشر
فرهنگ اسلامی، ۱۰۳ ص •. موسوعۀ المصطفی و العتره، ج ۱۴ : الهادی علی (ع)، حسین الشاکری، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۸ •. النور
الهادی الی اصحاب الامام الهادی (ع)، عبدالحسین الشبستری، قم المکتبۀ التاریخیۀ المختصه، ۱۴۲۱ ق، ۳۶۰ ص •. ابوجعفر محمد بن
الامام الهادی (ع)، محمد علی الغروی الاردوبادی، نجف اشرف، مخزنۀ الامینی، ۱۹۵۶ م، ۱۷۶ ص.

برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *