معجزات و کرامات

کرامات امام هادی خبر از نام مردی ترک

ابوهاشم جعفری میگوید: زمانی که بغای ترک برای سرکوبی شورشیان اعراب به مدینه آمد من آنجا بودم امام هادی علیهالسلام فرمود: بیرون برویم و صف آرایی این مرد ترک را ببینیم، بیرون رفتیم و جایی ایستادیم صفوف لشکر از مقابل ما عبور میکردند مردی ترک بر ما عبور کرد امام هادی علیهالسلام به زبان ترکی با او سخن گفت آن مرد از اسب پیاده شد و سم مرکب حضرت را بوسید، پس من آن مرد ترک را قسم دادم و از او [ صفحه ۱۱۳] پرسیدم به تو چه فرمود گفت: این پیامبر است؟ گفتم: نه. گفت: مرا به نامی خواند که در بلاد ترک زمان کودکی مرا به آن نامگذاری کردند و کسی از آن آگاه نبوده است. [۱۶۳] .
برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام علیالنقی علیهماالسلام نوشته آقای عباس حاجیانی دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *