معجزات و کرامات

کرامات امام هادی خبر دادن از نوزاد

[۵۱۹] -۱۱۳- روی الاربلی: عن ایوب بن نوح قال: کتبت الی ابی الحسن علیه السلام: ان لی حملا، فادع الله ان یرزقنی ابنا، فکتب الی: اذا ولد لک فسمه محمدا قال: فولد لی ابن فسمیته محمدا. قال: و کان لیحیی بن زکریا حمل، فکتب الیه: ان لی حملا، فادع الله ان یرزقنی ابنا، فکتب الیه: رب ابنه خیر من ابن، فولدت له ابنه [۵۲۰] .
[۵۲۱] -۱۱۳- اربلی از ایوب بن نوح نقل می کند که گفت: به امام هادی علیه السلام نوشتم: من همسری باردار دارم، از خدا بخواه که پسر روزیم کند. امام علیه السلام در پاسخم نوشت: چون نوزادت به دنیا آمد نام او را محمد بگذار. و خدا به من پسر داد، و نامش را محمد گذاشتم. و نیز گفت: یحیی بن زکریا نیز همسری باردار داشت، به حضرت علیه السلام نوشت: همسری باردار دارم، از خدا بخواه که پسر روزیم کند. امام علیه السلام در پاسخ او نوشت: چه بسا دختر بهتر از پسر باشد، و خدا به او دختر داد.
برگرفته از کتاب فرهنگ جامع سخنان امام هادی (ع) نوشته آقای محمود شریفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *