معجزات و کرامات

کرامات امام هادی فرستادن دارو برای بیمار

مفید از محمد بن علی نقل می کند که گفت:
زید بن علی بن حسین بن زید گفت: بیمار شدم، شب طبیب آمد، و دارویی را تجویز کرد که چند روز سحرها بخورم، شب نمی توانستم آن دارو را به دست آورم، طبیب از خانه بیرون رفت، و در همان وقت، غلام امام هادی علیه السلام با کیسه ای که عین آن دارو در آن بود وارد شد، و گفت: امام هادی علیه السلام سلام می رساند، و می گوید: این دارو را چند روز بخور. من آن را گرفتم، و نوشیدم و بهبود یافتم.
قال المفید:
روی محمد بن علی قال: أخبرنی زید بن علی بن الحسین بن زید، قال: مرضت فدخل الطبیب علی لیلا، و وصف لی دواء آخذه فی السحر کذا و کذا یوما، فلم یمکنی تحصیله من اللیل، و خرج الطبیب من الباب و ورد صاحب أبی الحسن علیه السلام فی الحال و معه صره فیها ذلک الدواء بعینه.
فقال لی: أبوالحسن علیه السلام یقرئک السلام و یقول: خذ هذا الدواء کذا و کذا یوما، فأخذته فشربت فبرأت [۱] .
————————————————————————————————————————————–
برگرفته از کتاب دانشنامه امام هادی علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *