معجزات و کرامات

کرامات امام هادی و شفای چشم کور

یحیی بن هرثمه گوید: در یکی از منزل ها، زنی که پسرش دچار چشم درد شده بود دائما اظهار ذلت می کرد و می گفت: مرا نزد آن مرد علوی که با شما می باشد راهنمایی کنید تا برای چشم پسر من دعا کند! ما آن زن را به حضور آن حضرت بردیم، امام هادی علیه السلام چشم آن کودک را به طوری باز کرد که من هم دیدم، وقتی که دقیقا به چشم آن کودک نگاه کردم شکی برای من نماند در این که کور شده بود. امام علیه السلام دست خود را لحظه ای روی چشم آن کودک نهاد، لب های مبارک خود را حرکت داد، همین که دست خود را برداشت دیدم که چشم آن بچه باز و صحیح شده و کوچک ترین عیبی ندارد.
برگرفته از کتاب چهرههای درخشان سامرا نوشته آقای علی ربانی خلخالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *