معجزات و کرامات

کرامات امام هادی و فروتنی درندگان

شیخ سلیمان بلخی قندوزی، از علمای اهل تسنن، در کتاب «ینابیع المودی» می نویسد: مسعودی نقل کرده است که متوکل فرمان داد سه رأس از درندگان را به محوطه ی کاخ او آوردند. آن گاه امام هادی علیه السلام را به کاخ خود دعوت کرد و چون آن گرامی وارد محوطه ی کاخ شد، دستور داد در کاخ را ببندند. اما درندگان دور امام می گشتند و نسبت به او اظهار فروتنی می کردند و امام با آستین خویش آنان را نوازش می کرد. سپس امام علیه السلام به بالا نزد متوکل رفت و مدتی با او صحبت کرد و بعد پایین آمد و باز درندگان همان رفتار قبلی را نسبت به امام تکرار کردند، تا امام از کاخ خارج شد. بعد متوکل هدیه ی بزرگی برای امام فرستاد. به متوکل گفتند: پسر عموی تو امام هادی علیه السلام با درندگان چنان رفتار کرد که [ صفحه ۴۴] دیدی، تو نیز همین کار را بکن!. گفت: شما قصد قتل مرا دارید! و فرمان داد این جریان را فاش نسازند.
برگرفته از کتاب چهرههای درخشان سامرا نوشته آقای علی ربانی خلخالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *