آرشیو شهادت

 • مورخان در تاریخ شهادت حضرت و مقدار سنش به اختلاف سخن گفتهاند ولی مشهور میان شیعه که به آن عمل مینمایند روز شهادت حضرت را سوم ماه رجب سال ۲۵۴ […] 0

  تاریخ شهادت امام هادی

  مورخان در تاریخ شهادت حضرت و مقدار سنش به اختلاف سخن گفتهاند ولی مشهور میان شیعه که به آن عمل مینمایند روز شهادت حضرت را سوم ماه رجب سال ۲۵۴ […]

  ادامه ...

 • پس از متوکل، امام هادی علیه السلام با ستم های خلفای عصر خود یعنی واثق، منتصر، مستعین، معتز، معتمد رو به رو شد، تا این که معتز، حضرتش علیه السلام […] 0

  شهادت امام هادی

  پس از متوکل، امام هادی علیه السلام با ستم های خلفای عصر خود یعنی واثق، منتصر، مستعین، معتز، معتمد رو به رو شد، تا این که معتز، حضرتش علیه السلام […]

  ادامه ...

 • جنایت هولناک، مسموم کردن امام هادی علیه السلام جنایت هولناک سرانجام توطئه دشمنان امام هادی (ع) به ثمر رسید و امام را به دستور معتزّ مسموم کردند. ابو دعامه می […] 0

  جنایت هولناک، مسموم کردن امام هادی علیه السلام

  جنایت هولناک، مسموم کردن امام هادی علیه السلام جنایت هولناک سرانجام توطئه دشمنان امام هادی (ع) به ثمر رسید و امام را به دستور معتزّ مسموم کردند. ابو دعامه می […]

  ادامه ...

 • مرحوم علامه مجلسی از کتاب الخرائج نقل مینماید: ابوسعید سهل بن زیاد گفته: ابوالعباس فضل بن احمد بن اسرائیل کاتب در سامرا در خانهاش که دربارهی امام هادی علیه السلام […] 0

  دستور قتل امام هادی (ع)

  مرحوم علامه مجلسی از کتاب الخرائج نقل مینماید: ابوسعید سهل بن زیاد گفته: ابوالعباس فضل بن احمد بن اسرائیل کاتب در سامرا در خانهاش که دربارهی امام هادی علیه السلام […]

  ادامه ...

 • صحیح آن است که معتز عباسی حضرت را مسموم نمود، مسعودی مینویسد: جماعتی برای من نقل کردند که هر یک از آنان نقل میکنند که روز شهادت امام هادی علیه […] 0

  جریان تجهیز بدن مبارک حضرت هادی

  صحیح آن است که معتز عباسی حضرت را مسموم نمود، مسعودی مینویسد: جماعتی برای من نقل کردند که هر یک از آنان نقل میکنند که روز شهادت امام هادی علیه […]

  ادامه ...

 • شهادت امام هادی (ع) امام دهم، حضرت هادی (ع) در سال ۲۵۴هجری به وسیله زهر به شهادت رسید. در سامرا در خانه ای که تنها فقط فرزندش امام حسن عسکری […] 0

  شهادت امام هادی (ع) – ۲

  شهادت امام هادی (ع) امام دهم، حضرت هادی (ع) در سال ۲۵۴هجری به وسیله زهر به شهادت رسید. در سامرا در خانه ای که تنها فقط فرزندش امام حسن عسکری […]

  ادامه ...

 • چگونگی شهادت امام هادی علیه السلام امام علی النقی (هادی) علیه السّلام امام دهم شیعیان جهان است که در نیمه ذی حجه سال ۲۱۲ هـ. ق در شهر صریا (حومه […] 0

  چگونگی شهادت امام هادی علیه السلام

  چگونگی شهادت امام هادی علیه السلام امام علی النقی (هادی) علیه السّلام امام دهم شیعیان جهان است که در نیمه ذی حجه سال ۲۱۲ هـ. ق در شهر صریا (حومه […]

  ادامه ...

 • شهادت امام هادی علیه السلام امام هادی علیه السلام با آنکه در سامرّاء تحت کنترل و مراقبت قرار داشت، اما با وجود همه رنج ها و محدودیت ها، هرگز به […] 0

  شهادت امام هادی علیه السلام

  شهادت امام هادی علیه السلام امام هادی علیه السلام با آنکه در سامرّاء تحت کنترل و مراقبت قرار داشت، اما با وجود همه رنج ها و محدودیت ها، هرگز به […]

  ادامه ...

 • مورخان در تاریخ شهادت حضرت و مقدار سنش به اختلاف سخن گفتهاند ولی مشهور میان شیعه که به آن عمل مینمایند روز شهادت حضرت را سوم ماه رجب سال ۲۵۴ […] 0

  تاریخ شهادت امام هادی

  مورخان در تاریخ شهادت حضرت و مقدار سنش به اختلاف سخن گفتهاند ولی مشهور میان شیعه که به آن عمل مینمایند روز شهادت حضرت را سوم ماه رجب سال ۲۵۴ […]

  ادامه ...

 • قبلا متذکر شدیم که رحلت امام دهم به علت مسمومیت وی اتفاق افتاد. اکنون با استمداد از منابع تاریخی موثق پیرامون این موضوع به بحث میپردازیم. همان طوری که معروض […] 0

  رحلت امام هادی و علل آن

  قبلا متذکر شدیم که رحلت امام دهم به علت مسمومیت وی اتفاق افتاد. اکنون با استمداد از منابع تاریخی موثق پیرامون این موضوع به بحث میپردازیم. همان طوری که معروض […]

  ادامه ...