آرشیو کراماتی از امام هادی

  • محمّد بن حسن علوی حکایت کند :در زمان طفولیّت به همراه پدرم جلوی درب ورودیِ ملاقات کنندگان متوکّل عبّاسی ایستاده بودم و جمعیّت انبوهی از اقشار مختلف نیز آماده ورود […] 0

    کراماتی از امام هادی

    محمّد بن حسن علوی حکایت کند :در زمان طفولیّت به همراه پدرم جلوی درب ورودیِ ملاقات کنندگان متوکّل عبّاسی ایستاده بودم و جمعیّت انبوهی از اقشار مختلف نیز آماده ورود […]

    ادامه ...