• و یاریام برایتان آماده است. این عبارت نهایت آمادگی و اشتیاق زائر نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام در زمان رجعت و ظهور و قیام آنان را میرساند. او آنچنان […]
  • سال دویست و هشتاد و یک هجری قمری است. سالی دیگر و فصلی دیگر از زندگانی موعود، حضرت صاحب الزمان (عج). درگیری های مختصری در مرز مشترک با رومیان رخ […]
  • امام هادی علیه السلام از تمام جاذبه ها و لذایذ زندگی کناره گرفت و در نهایت پارسایی زندگی می کرد، همواره در حال عبادت و پارسایی و زهد بود، به […]