• حدیث گهربار از امام هادی (ع) – ۲۵ رُبِّ اِبنَهٍ خَیرٌ مِن اِبنٍ امام هادی (علیه السلام) در جواب یحیی بن زکریا که از آن حضرت خواسته بود تا از […]
  • «محتمل» از مصدر «احتمال» و در اینجا به معنی کسی که تسلیم و تصدیق می نماید، می باشد.مراد از این فراز آن است که زائر اقرار می نماید: هر چند […]
  • [۱۳۱۹] -۱۳۵- و روی ایضا: عن ابی الحسن العسکری علیه السلام فیمن اصابه عقر الخف و النعل، قال: تاخذ طینا من حائط بلبن، ثم تحکه بریقک علی صخره، او علی […]