• [۱۶۷] -۲۱- و قال ایضا: حدثنا علی بن احمد بن محمد رضی الله عنه قال: حدثنا محمد بن ابی عبدالله الکوفی قال: حدثنا سهل بن زیاد الآدمی قال: حدثنا عبدالعظیم […]
  • [۱۴۶۶] -۳- قال الطبرسی: فیما کتب ابوالحسن العسکری علیه السلام الی اهل الاهواز: سال عبایه الاسدی امیرالمومنین علیه السلام عن تاویل «لا حول و لا قوه الا بالله» فقال علیه […]
  • شیخ او را از اصحاب امام ابوالحسن الهادی علیه السلام آورده و اضافه می کند که او ثقه است [۱] و همچنین برقی از او یاد کرده است. او مقام […]