• مرحوم طبرسی، راوندی، ابن شهرآشوب و برخی دیگر از بزرگان رضوان الله علیهم آورده اند:ابوهاشم جعفری یکی از اصحاب امام علی هادی علیه السلام به نام ابوهاشم جعفری حکایت کند: […]
  • اسلام در برابر تمام عادات و تقلیدهای کورکورانه جاهلیت به مبارزه برخاسته است و از آن میان با شوم دانستن روزها مخالفت نموده است یعنی با همان فکری که جامعه […]
  • «ذاده» جمع «ذائد» از ریشه «ذَوَد» به معنی دورکننده و دفاعکننده است. «حماه» جمع «حامی» به معنی حمایتکننده است. ائمّه معصومین علیهم السلام با ولایتی که دارا هستند، همانند کلمه […]