• [۳۱۰] -۵۲- عن الامام العسکری علیه السلام: قال علی بن محمد (ع): ان من اعظام جلال الله، ایثار قرابه ابوی دینک: محمد و علی (ع) علی قرابه ابوی نسبک، و […]
  • مرحوم قزوینی او را در شمار اصحاب امام هادی علیهالسلام ذکر نموده [۳۰۶] و مرحوم کلینی با ذکر سند از وی نقل کرده: در صحن منزل امام هادی علیهالسلام خدمت […]
  • برای خداوند جایگاه هائی است که دوست دارد در آن محل ها خوانده شود و دعای شخص را مستجاب کند، و کربلا از آن محل ها است.قوله فی فضل ارض […]