• قال الصادق علیه السلام: «الراسِخُونَ فِی العِلْمِ اَمیرُالمُؤمِنینَ و الاَئِمَهُ مِن بَعْدِهِ».[۱] .امام صادق علیه السلام فرمودند: ثابت قدم ها و صاحب نظرها (راسخان) در دانش، امیرالمؤمنین و امامان پس […]
  • اوضاع سیاسی عصر امام هادی (ع) بحران مشروعیت در حکومت عباسی عباسیان در این دوره با بحران شدید مشروعیت در حکومت خود مواجه بودند، بحران مشروعیت از مهم ترین عواملی […]
  • «ارکان» جمع «رکن» به معنی عضو و جزءِ اصلی شیء است. «بلاد» جمع «بلد» به معنی شهر است. ائمّه معصومین علیهم السلام رکنهای اصلی شهر و همانگونه که در روایات […]