• شیخ او را در شمار اصحاب امام هادی علیه السلام آورده است [۱] .————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] رجال طوسی.منبع: تحلیلی از زندگانی امام هادی؛ باقر شریف قرشی؛ ترجمه محمدرضا عطائی؛ کنگره […]
  • همانطور که گفتیم آن حضرت در مدینه به دنیا آمد، زندگی ایشان نیز در همان شهر که زادگاه خود و پدرانش بود سپری میشد، دانش آن حضرت که از معدن […]
  • «مُقرّ» به معنی اقرارگر و اعترافکننده است. پس از آنکه زائر به حقِّ امام علیه السلام، معرفتِ نسبی یافت، اقرار مینماید که هر چند نتوانستهام معرفت کامل به شما بیابم، […]