• شیخ و برقی او را از اصحاب امام جواد و امام هادی علیه السلام به شمار آورده اند. [۱] .و کشی از وی نقل کرده: به امام هادی علیه السلام […]
  • متوکّل عبّاسی مسموم شد، نذر کرد که اگر خدا او را از مرگ نجات داد مال کثیری را در راه خدا صدقه دهد. بعد از بهبودی وی،علما در این که […]
  • «من رضی عن نفسه کثر الساخطون علیه». [۲۲۵] . «کسی که خودپسند شد دشمنان وی زیاد میگردند».برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام علیالنقی علیهماالسلام نوشته آقای عباس حاجیانی دشتی