• «ثَبَّتَنی» از واژه «ثبت» به معنی ثابت قدمی و پایداری بوده و ضد نابودی و زوال است.«اَبَد» اسم جامدی است که دارای جمع نیست و به معنی جاودان، همیشگی، پیوسته […]
  • و بزرگ است مقامتان و برجسته است موقعیتتان. اگرچه «شان» و «خطر» در معنا به یکدیگر نزدیکند، اما تفاوتشان آن است که «شان» به معنی کار و منزلت است و […]
  • جعفر بن عبدالله بن حسین بن جامع قمی حمیدی، شیخ او را از اصحاب امام هادی علیه السلام شمرده است. بین او و حضرت صاحب الامر – عجل الله تعالی […]