• این فراز و فراز قبل تاکید فراوانی نسبت به پاک و مطهّر بودن ائمّه معصومین علیهم السلام دارد و آنها را از تمامی ناپاکیها به دور دانسته و پاک و […]
  • شخص فقیری خدمت حضرت هادی (علیه السلام) آمد و گفت: «من از شیعیان جدتان امیرمؤمنان (علیه السلام) هستم و قرض سنگینی بر عهده ام افتاده است که توان پرداخت آنرا […]
  • «اسْتَرْعا» از باب استفعال و از ماده «رعی» و «رعایه» گرفته شده و در لغت به معنی نگهداشتن و حفظ و مراعات کردن است. «اسْتَرْعاکُم» یعنی خداوند از شما خواست […]