آرشیو زندگینامه

 • مهتاب در تاریکی لیلا اسلامی گویا شب داشت به نیمه می‌رسید. نسیم خنکی از لابه لای شاخ و برگ درختان داخل قصر می‌وزید. دور تا دور سالن سرباز‌ها آماده باش […] 0

  مهتاب در تاریکی

  مهتاب در تاریکی لیلا اسلامی گویا شب داشت به نیمه می‌رسید. نسیم خنکی از لابه لای شاخ و برگ درختان داخل قصر می‌وزید. دور تا دور سالن سرباز‌ها آماده باش […]

  ادامه ...

 • دعای قنوت امام هادی علیه السلام از این قرار است: أللهم مناهل کراماتک بجزیل عطیاتک مترعی، و أبواب مناجاتک لمن أمک مشرعی، و عطوف لحظاتک لمن ضرع الیک غیر منقطعی، […] 0

  دعای قنوت امام هادی

  دعای قنوت امام هادی علیه السلام از این قرار است: أللهم مناهل کراماتک بجزیل عطیاتک مترعی، و أبواب مناجاتک لمن أمک مشرعی، و عطوف لحظاتک لمن ضرع الیک غیر منقطعی، […]

  ادامه ...

 • از جمله مهمترین زیارتهای ائمه طاهرین – از نظر شیعه ی امامیه – زیارت غدیر است که برای آن اهمیت زیادی قائلند، از آن رو که این زیارت رمزی است […] 0

  زیارت غدیر امام هادی

  از جمله مهمترین زیارتهای ائمه طاهرین – از نظر شیعه ی امامیه – زیارت غدیر است که برای آن اهمیت زیادی قائلند، از آن رو که این زیارت رمزی است […]

  ادامه ...

 • «ذرّیّه» به معنی فرزند انسان و جمع آن «ذراری» است. ائمّه اطهار علیهم السلام فرزندان رسول گرامی اسلام هستند. در زمان حکومت بنی عباس، [ صفحه ۸۲] خلفای عباسی که […] 0

  ائمه معصومین فرزندان رسول خدا

  «ذرّیّه» به معنی فرزند انسان و جمع آن «ذراری» است. ائمّه اطهار علیهم السلام فرزندان رسول گرامی اسلام هستند. در زمان حکومت بنی عباس، [ صفحه ۸۲] خلفای عباسی که […]

  ادامه ...

 • روزگار، روزگار القاهر است و زمانه، زمان هراس و ترورهای سیاسی. قاهر تبهکاری است که موضع گیری آینده اش را نمی توان پیش بینی کرد؛ او فرمان حفر پنجاه سلول […] 0

  قاهر در زمان امام هادی

  روزگار، روزگار القاهر است و زمانه، زمان هراس و ترورهای سیاسی. قاهر تبهکاری است که موضع گیری آینده اش را نمی توان پیش بینی کرد؛ او فرمان حفر پنجاه سلول […]

  ادامه ...

 • زیرا تو مهربانترین مهربانانی. در قرآن کریم دو بار عبارت «انت ارحم الراحمین» و دو بار نیز «هو ارحم الراحمین» آمده است. و دو بار خداوند خود را با «انت […] 0

  زیارت جامعه و رحمت گسترده خدا

  زیرا تو مهربانترین مهربانانی. در قرآن کریم دو بار عبارت «انت ارحم الراحمین» و دو بار نیز «هو ارحم الراحمین» آمده است. و دو بار خداوند خود را با «انت […]

  ادامه ...

 • پس از متوکل، امام هادی علیه السلام با ستم های خلفای عصر خود یعنی واثق، منتصر، مستعین، معتز، معتمد رو به رو شد، تا این که معتز، حضرتش علیه السلام […] 0

  شهادت امام هادی

  پس از متوکل، امام هادی علیه السلام با ستم های خلفای عصر خود یعنی واثق، منتصر، مستعین، معتز، معتمد رو به رو شد، تا این که معتز، حضرتش علیه السلام […]

  ادامه ...

 • امام هادی – علیه السلام – در خاندانی پا گرفت که اخلاق و انسانی مجسم بودند، ادب و محبت بر سراسر این خانواده سایه گستر بود؛ کودک به بزرگ احترام […] 0

  رشد و نموّ امام هادی

  امام هادی – علیه السلام – در خاندانی پا گرفت که اخلاق و انسانی مجسم بودند، ادب و محبت بر سراسر این خانواده سایه گستر بود؛ کودک به بزرگ احترام […]

  ادامه ...

 • نیایش های ائمه اطهار از جمله گرانقدرترین میراث اسلامی بشمار می رود و حاوی زیباترین و عمیق ترین جلوه های دینی است که ما در اینجا به برخی از جنبه […] 0

  دعاهای امام هادی

  نیایش های ائمه اطهار از جمله گرانقدرترین میراث اسلامی بشمار می رود و حاوی زیباترین و عمیق ترین جلوه های دینی است که ما در اینجا به برخی از جنبه […]

  ادامه ...

 • اشارهسبحان من هو دائم لا یسهو، سبحان من هو قائم لا یلهو، سبحان من هو غنی لا یفتقر، سبحان الله و بحمده.دعای آن حضرت در تسبیح خدا، در روز چهاردهم […] 0

  صحیفه امام هادی دعا در تسبیح خدا، در روز چهاردهم و پانزدهم ماه

  اشارهسبحان من هو دائم لا یسهو، سبحان من هو قائم لا یلهو، سبحان من هو غنی لا یفتقر، سبحان الله و بحمده.دعای آن حضرت در تسبیح خدا، در روز چهاردهم […]

  ادامه ...