آرشیو خاندان

 • شب فرا رسید و آن روز دهشتناک سپری شد. من همان شب در خواب دیدم که حضرت مسیح علیه السلام به همراه وصی خود «شمعون» و گروهی از حواریون وارد […] 0

  امام عسکری و ملی که پرافتخارترین پیوند

  شب فرا رسید و آن روز دهشتناک سپری شد. من همان شب در خواب دیدم که حضرت مسیح علیه السلام به همراه وصی خود «شمعون» و گروهی از حواریون وارد […]

  ادامه ...

 • ابوجعفر سید محمد علیه السلام فرزند امام هادی علیه السلام در میان صحرانشینان دجیلی و ساکنان شهر بلد، معروف به «سبع الدجیل» یعنی شیرمرد دجیل است، شیعیان عرب زبان، به […] 0

  شیرمرد دجیل فرزند امام هادی

  ابوجعفر سید محمد علیه السلام فرزند امام هادی علیه السلام در میان صحرانشینان دجیلی و ساکنان شهر بلد، معروف به «سبع الدجیل» یعنی شیرمرد دجیل است، شیعیان عرب زبان، به […]

  ادامه ...

 • حضرت نرگس را زمانی که دختر بود و در روم زندگی می کرد «ملیکه» می نامیدند و مادرش از فرزندان حواریون حضرت عیسی مسیح بود که به این طریق این […] 0

  حضرت نرگس مادر مهدی

  حضرت نرگس را زمانی که دختر بود و در روم زندگی می کرد «ملیکه» می نامیدند و مادرش از فرزندان حواریون حضرت عیسی مسیح بود که به این طریق این […]

  ادامه ...

 • و (سلام بر شما ای) جایگاه رسالت (الهی). این جایگاه، فراتر از آن است که تنها بتوان به معنی لغوی آن بسنده کرد. بلکه باید گفت، جایگاه رسالتی ائمه علیهم […] 0

  امامان معصوم از فرزندان پیامبر

  و (سلام بر شما ای) جایگاه رسالت (الهی). این جایگاه، فراتر از آن است که تنها بتوان به معنی لغوی آن بسنده کرد. بلکه باید گفت، جایگاه رسالتی ائمه علیهم […]

  ادامه ...

 • بشر، فرستاده ی امام هادی علیه السلام می گوید: من که از سرگذشت عجیب او غرق در حیرت شده بودم، از او پرسیدم: با این شرایط، شما چگونه به اسارت […] 0

  تدبیر برای وصال امام عسکری و ملیکه

  بشر، فرستاده ی امام هادی علیه السلام می گوید: من که از سرگذشت عجیب او غرق در حیرت شده بودم، از او پرسیدم: با این شرایط، شما چگونه به اسارت […]

  ادامه ...

 • امام عسکری علیه السلام از امام هادی علیه السلام نقل می کند که فرمود:و اما داستان برگشتن نقشه [گودال و] سم به خود یهودیانی که قصد جان پیامبر را کرده […] 0

  معجزه پیامبر نقل امام هادی

  امام عسکری علیه السلام از امام هادی علیه السلام نقل می کند که فرمود:و اما داستان برگشتن نقشه [گودال و] سم به خود یهودیانی که قصد جان پیامبر را کرده […]

  ادامه ...

 • کتاب جنات الخلود می نگارد : حضرت امام علی النقی علیه السلام زن دائم نداشت ، علت اینکه آن حضرت زن دائمی نداشت این بود که آن بزرگوار به جهت […] 0

  زنان حضرت امام هادی

  کتاب جنات الخلود می نگارد : حضرت امام علی النقی علیه السلام زن دائم نداشت ، علت اینکه آن حضرت زن دائمی نداشت این بود که آن بزرگوار به جهت […]

  ادامه ...

 • چیزی که قابل توجه است، این است که در کنیه نهادن برای کودک نوعی از احترام نهفته است، و از چیزهایی است که به رشد شخصیت کودک و تکامل ذاتی […] 0

  کنیه امام هادی

  چیزی که قابل توجه است، این است که در کنیه نهادن برای کودک نوعی از احترام نهفته است، و از چیزهایی است که به رشد شخصیت کودک و تکامل ذاتی […]

  ادامه ...

 • به راستی که شجره و نسبت اجدادی، بهترین عامل شناسائی و طریق نیل به شناخت پیشوای گزیده است این پیشوای حق مدار از نظر رابطهی خویشاوندی و رشتهی خانوادگی به […] 0

  دودمان امام هادی

  به راستی که شجره و نسبت اجدادی، بهترین عامل شناسائی و طریق نیل به شناخت پیشوای گزیده است این پیشوای حق مدار از نظر رابطهی خویشاوندی و رشتهی خانوادگی به […]

  ادامه ...

 • ابنصباغ مالکی در کتابی موسوم به (فصول المهمه) خطوط واضحی از سیمای تابناک فضایل و ویژگیهای اخلاقی امام هادی، قهرمان شکستناپذیر عصر متوکل عباسی را ترسیم میکند که اظهارات او […] 0

  ویژگیهای اخلاقی و فضایل امام عسکری

  ابنصباغ مالکی در کتابی موسوم به (فصول المهمه) خطوط واضحی از سیمای تابناک فضایل و ویژگیهای اخلاقی امام هادی، قهرمان شکستناپذیر عصر متوکل عباسی را ترسیم میکند که اظهارات او […]

  ادامه ...