آرشیو شهادت

 • اشارهدر این مورد ترجمه سخن مرحوم قزوینی را میآورم در کتاب الامام الهادی من المهد الی اللحد صفحه ۵۰۸ – ۵۱۵ مینویسد: امام هادی علیه السلام ۴۰ یا ۴۱ سال […] 0

  شهادت امام علی النقی

  اشارهدر این مورد ترجمه سخن مرحوم قزوینی را میآورم در کتاب الامام الهادی من المهد الی اللحد صفحه ۵۰۸ – ۵۱۵ مینویسد: امام هادی علیه السلام ۴۰ یا ۴۱ سال […]

  ادامه ...

 • ابن بابویه و دیگران این گونه روایت کرده اند: مردی از اهل قم گفت: روزی در مجلس عبیدالله بن خاقان – که از جانب خلفا والی اوقاف و صدقات بود […] 0

  شهادت امام عسکری به روایت شیخ صدوق

  ابن بابویه و دیگران این گونه روایت کرده اند: مردی از اهل قم گفت: روزی در مجلس عبیدالله بن خاقان – که از جانب خلفا والی اوقاف و صدقات بود […]

  ادامه ...

 • امام در بستر بیماری » : سرانجام توطئه دشمنان امام هادی (ع) به ثمر رسید و امام را به دستور معتزّ مسموم کردند. ابودعامه میگویدبود و من برای عیادت نزد […] 0

  مسموم کردن امام هادی علیه السلام

  امام در بستر بیماری » : سرانجام توطئه دشمنان امام هادی (ع) به ثمر رسید و امام را به دستور معتزّ مسموم کردند. ابودعامه میگویدبود و من برای عیادت نزد […]

  ادامه ...

 • امروز هشتم ربیع الاول سال دویست و شصت هجری قمری است. شبی طولانی و زمستانی گذشته است. تراکم و فشردگی بادهای باران زا چنان است که خورشید را به مستوری […] 0

  شهادت امام هادی

  امروز هشتم ربیع الاول سال دویست و شصت هجری قمری است. شبی طولانی و زمستانی گذشته است. تراکم و فشردگی بادهای باران زا چنان است که خورشید را به مستوری […]

  ادامه ...

 • قبلا متذکر شدیم که رحلت امام دهم به علت مسمومیت وی اتفاق افتاد. اکنون با استمداد از منابع تاریخی موثق پیرامون این موضوع به بحث میپردازیم. همان طوری که معروض […] 0

  رحلت امام هادی و علل آن

  قبلا متذکر شدیم که رحلت امام دهم به علت مسمومیت وی اتفاق افتاد. اکنون با استمداد از منابع تاریخی موثق پیرامون این موضوع به بحث میپردازیم. همان طوری که معروض […]

  ادامه ...

 • مورخان در تاریخ شهادت حضرت و مقدار سنش به اختلاف سخن گفتهاند ولی مشهور میان شیعه که به آن عمل مینمایند روز شهادت حضرت را سوم ماه رجب سال ۲۵۴ […] 0

  تاریخ شهادت امام هادی

  مورخان در تاریخ شهادت حضرت و مقدار سنش به اختلاف سخن گفتهاند ولی مشهور میان شیعه که به آن عمل مینمایند روز شهادت حضرت را سوم ماه رجب سال ۲۵۴ […]

  ادامه ...

 • امام هادی علیه السلام از تبعید تا شهادت عباسیان و چالش های فرا روی دوران امامت امام هادی علیه السلام بیش از ۳۳ سال به طول انجامید که حدود سیزده […] 0

  امام هادی علیه السلام از تبعید تا شهادت

  امام هادی علیه السلام از تبعید تا شهادت عباسیان و چالش های فرا روی دوران امامت امام هادی علیه السلام بیش از ۳۳ سال به طول انجامید که حدود سیزده […]

  ادامه ...

 • مورخان در تاریخ شهادت حضرت و مقدار سنش به اختلاف سخن گفتهاند ولی مشهور میان شیعه که به آن عمل مینمایند روز شهادت حضرت را سوم ماه رجب سال ۲۵۴ […] 0

  تاریخ شهادت امام هادی

  مورخان در تاریخ شهادت حضرت و مقدار سنش به اختلاف سخن گفتهاند ولی مشهور میان شیعه که به آن عمل مینمایند روز شهادت حضرت را سوم ماه رجب سال ۲۵۴ […]

  ادامه ...

 • مرحوم علامه مجلسی از کتاب الخرائج نقل مینماید: ابوسعید سهل بن زیاد گفته: ابوالعباس فضل بن احمد بن اسرائیل کاتب در سامرا در خانهاش که دربارهی امام هادی علیه السلام […] 0

  دستور قتل امام هادی (ع)

  مرحوم علامه مجلسی از کتاب الخرائج نقل مینماید: ابوسعید سهل بن زیاد گفته: ابوالعباس فضل بن احمد بن اسرائیل کاتب در سامرا در خانهاش که دربارهی امام هادی علیه السلام […]

  ادامه ...

 • در این مورد ترجمه سخن مرحوم قزوینی را میآورم در کتاب الامام الهادی من المهد الی اللحد صفحه ۵۰۸ – ۵۱۵ مینویسد: امام هادی علیهالسلام ۴۰ یا ۴۱ سال زندگی […] 0

  شهادت امام هادی

  در این مورد ترجمه سخن مرحوم قزوینی را میآورم در کتاب الامام الهادی من المهد الی اللحد صفحه ۵۰۸ – ۵۱۵ مینویسد: امام هادی علیهالسلام ۴۰ یا ۴۱ سال زندگی […]

  ادامه ...