آرشیو شهادت

 • مورخان در تاریخ شهادت حضرت و مقدار سنش به اختلاف سخن گفتهاند ولی مشهور میان شیعه که به آن عمل مینمایند روز شهادت حضرت را سوم ماه رجب سال ۲۵۴ […] 0

  تاریخ شهادت امام هادی

  مورخان در تاریخ شهادت حضرت و مقدار سنش به اختلاف سخن گفتهاند ولی مشهور میان شیعه که به آن عمل مینمایند روز شهادت حضرت را سوم ماه رجب سال ۲۵۴ […]

  ادامه ...

 • اشارهدر این مورد ترجمه سخن مرحوم قزوینی را میآورم در کتاب الامام الهادی من المهد الی اللحد صفحه ۵۰۸ – ۵۱۵ مینویسد: امام هادی علیه السلام ۴۰ یا ۴۱ سال […] 0

  شهادت امام علی النقی

  اشارهدر این مورد ترجمه سخن مرحوم قزوینی را میآورم در کتاب الامام الهادی من المهد الی اللحد صفحه ۵۰۸ – ۵۱۵ مینویسد: امام هادی علیه السلام ۴۰ یا ۴۱ سال […]

  ادامه ...

 • جنایت هولناک، مسموم کردن امام هادی علیه السلام جنایت هولناک سرانجام توطئه دشمنان امام هادی (ع) به ثمر رسید و امام را به دستور معتزّ مسموم کردند. ابو دعامه می […] 0

  جنایت هولناک، مسموم کردن امام هادی علیه السلام

  جنایت هولناک، مسموم کردن امام هادی علیه السلام جنایت هولناک سرانجام توطئه دشمنان امام هادی (ع) به ثمر رسید و امام را به دستور معتزّ مسموم کردند. ابو دعامه می […]

  ادامه ...

 • بدان که سال شهادت آن حضرت به اتفاق، در سنه دویست وپنجاه وچهار هجری بوده ودر روز وفات اختلاف است. جملهای ازعلما روز سوم ماه رجب را اختیار کردهاند وبنابر […] 0

  ذکر شهادت حضرت امام علی نقی الهادی علیه السلام

  بدان که سال شهادت آن حضرت به اتفاق، در سنه دویست وپنجاه وچهار هجری بوده ودر روز وفات اختلاف است. جملهای ازعلما روز سوم ماه رجب را اختیار کردهاند وبنابر […]

  ادامه ...

 • امروز هشتم ربیع الاول سال دویست و شصت هجری قمری است. شبی طولانی و زمستانی گذشته است. تراکم و فشردگی بادهای باران زا چنان است که خورشید را به مستوری […] 0

  شهادت امام هادی

  امروز هشتم ربیع الاول سال دویست و شصت هجری قمری است. شبی طولانی و زمستانی گذشته است. تراکم و فشردگی بادهای باران زا چنان است که خورشید را به مستوری […]

  ادامه ...

 • در این مورد ترجمه سخن مرحوم قزوینی را میآورم در کتاب الامام الهادی من المهد الی اللحد صفحه ۵۰۸ – ۵۱۵ مینویسد: امام هادی علیهالسلام ۴۰ یا ۴۱ سال زندگی […] 0

  شهادت امام هادی

  در این مورد ترجمه سخن مرحوم قزوینی را میآورم در کتاب الامام الهادی من المهد الی اللحد صفحه ۵۰۸ – ۵۱۵ مینویسد: امام هادی علیهالسلام ۴۰ یا ۴۱ سال زندگی […]

  ادامه ...

 • بازتاب خبر شهادت پیشوای شیعیان، قلب مردم ستمدیده را جریحه دار کرد. در روز شهادت امام، جماعت بسیاری از بنی هاشم،بنی ابیطالب و بنی عباس در منزل امام جمع شده […] 0

  در سوگ امام هادی علیه السلام

  بازتاب خبر شهادت پیشوای شیعیان، قلب مردم ستمدیده را جریحه دار کرد. در روز شهادت امام، جماعت بسیاری از بنی هاشم،بنی ابیطالب و بنی عباس در منزل امام جمع شده […]

  ادامه ...

 • مرحوم مجلسی رحمه الله از کتاب الاستدراک نقل مینماید که به متوکل گفتند: امام علی النقی علیه السلام دو آیه سوره فرقان را به ابوبکر و عمر تفسیر میکند: (و […] 0

  برای کشتن حضرت هادی

  مرحوم مجلسی رحمه الله از کتاب الاستدراک نقل مینماید که به متوکل گفتند: امام علی النقی علیه السلام دو آیه سوره فرقان را به ابوبکر و عمر تفسیر میکند: (و […]

  ادامه ...

 • در «روضی الواعظین» نیشابوری آمده است: چون خبر وفات امام حسن عسکری علیه السلام منتشر شد، سامرا یک پارچه ضجه و [ صفحه ۱۴۴] ناله گشت. بازارها تعطیل شد و […] 0

  شهر سامرا و خبر شهادت امام عسکری

  در «روضی الواعظین» نیشابوری آمده است: چون خبر وفات امام حسن عسکری علیه السلام منتشر شد، سامرا یک پارچه ضجه و [ صفحه ۱۴۴] ناله گشت. بازارها تعطیل شد و […]

  ادامه ...

 • شهادت امام هادی (ع) امام دهم ، حضرت هادی (ع) در سال ۲۵۴هجری به وسیله زهر به شهادت رسید . در سامرا در خانه ای که تنها فقط فرزندش امام […] 0

  شهادت امام هادی (ع) – ۱

  شهادت امام هادی (ع) امام دهم ، حضرت هادی (ع) در سال ۲۵۴هجری به وسیله زهر به شهادت رسید . در سامرا در خانه ای که تنها فقط فرزندش امام […]

  ادامه ...