آرشیو حرم و بارگاه

 • سرداب مطهر به وسیله دری به شبستان نامبرده راه دارد و این در قبلا از چوب بوده و به سرمایه حاج سهمالملک عراقی اراکی که از مردان خیر و نیکوکار […] 0

  درب سرداب مطهر

  سرداب مطهر به وسیله دری به شبستان نامبرده راه دارد و این در قبلا از چوب بوده و به سرمایه حاج سهمالملک عراقی اراکی که از مردان خیر و نیکوکار […]

  ادامه ...

 • عمارت پنجم در سال ۱۲۴۴ هجری قمری توسط ملا محمد صالح برغانی قزوینی حائری و با نظارت سردار حسن خان و حسین خان قزوینی حائری و با نظارت سردار حسن […] 0

  عمارت پنجم آستانه سید محمد

  عمارت پنجم در سال ۱۲۴۴ هجری قمری توسط ملا محمد صالح برغانی قزوینی حائری و با نظارت سردار حسن خان و حسین خان قزوینی حائری و با نظارت سردار حسن […]

  ادامه ...

 • در تاریخ سامرا [۳۵۴] درباره سنگ مرمرهای سبزی که در حرم مطهر به کار رفته است گوید: از عالم فاضل شیخ احمد فرزند شیخ العراقین نقل شده است که گفت […] 0

  معجزات در حرم عسکریین – سنگ مرمرهای سبز

  در تاریخ سامرا [۳۵۴] درباره سنگ مرمرهای سبزی که در حرم مطهر به کار رفته است گوید: از عالم فاضل شیخ احمد فرزند شیخ العراقین نقل شده است که گفت […]

  ادامه ...

 • چون حضرت امام علی النقی علیهالسلام در سامرا رحلت فرمود [۳۳۸] در خانه مسکونی خود مدفون شد و از همان موقع این خانه مهبط ملائکه و مطمح نظر دوستان و […] 0

  تاریخچه بنای صحن و حرم امام هادی

  چون حضرت امام علی النقی علیهالسلام در سامرا رحلت فرمود [۳۳۸] در خانه مسکونی خود مدفون شد و از همان موقع این خانه مهبط ملائکه و مطمح نظر دوستان و […]

  ادامه ...

 • داود بن قاسم فرزند اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب علیه السلام که نسب شریفش با سه واسطه به برادر مولای متقیان علی علیه السلام، یعنی جعفرطیار می […] 0

  آستانه ابو هاشم جعفری

  داود بن قاسم فرزند اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب علیه السلام که نسب شریفش با سه واسطه به برادر مولای متقیان علی علیه السلام، یعنی جعفرطیار می […]

  ادامه ...

 • حرم مطهر امام دهم حضرت علی بن محمد الهادی علیهماالسلام و امام یازدهم حسن بن علی عسکری علیهماالسلام قلب شهر امروزی را تشکیل می دهد. این بقعه در دوران زندگی […] 0

  بارگاه و حرم مطهر امام حسن عسکری

  حرم مطهر امام دهم حضرت علی بن محمد الهادی علیهماالسلام و امام یازدهم حسن بن علی عسکری علیهماالسلام قلب شهر امروزی را تشکیل می دهد. این بقعه در دوران زندگی […]

  ادامه ...

 • پس از واثق، برادرش متوکل، مسند خلافت را غصب کرد و پانزده سال تمام (۲۳۲ – ۲۴۷ ق) هر چه در توان داشت ستم کرد.وی سامرا را پایتخت خویش ساخت […] 0

  سامرا در روزگار متوکل

  پس از واثق، برادرش متوکل، مسند خلافت را غصب کرد و پانزده سال تمام (۲۳۲ – ۲۴۷ ق) هر چه در توان داشت ستم کرد.وی سامرا را پایتخت خویش ساخت […]

  ادامه ...

 • ابو محمد شیخ جمیل بن دراج نخعی کوفی، از رجال بزرگ شیعه و شاگرد نزدیک زراره بن اعین، و از یاران و اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام است. […] 0

  آستانه شیخ جمیل

  ابو محمد شیخ جمیل بن دراج نخعی کوفی، از رجال بزرگ شیعه و شاگرد نزدیک زراره بن اعین، و از یاران و اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام است. […]

  ادامه ...

 • پس از مرگ مأمون، برادرش معتصم، هشتمین خلیفه عباسی، زمام قدرت را در سال ۲۱۸ ق به دست گرفت، وی برای تحکیم قدرتش هر چه می توانست برده و غلام […] 0

  سامرا در دوران معتصم

  پس از مرگ مأمون، برادرش معتصم، هشتمین خلیفه عباسی، زمام قدرت را در سال ۲۱۸ ق به دست گرفت، وی برای تحکیم قدرتش هر چه می توانست برده و غلام […]

  ادامه ...

 • به سال ۱۹۹ هجری ابوالسرایا [۱۶۰] با سواران جنگنده خود وارد نینوا گردید، بلادرنگ به زیارت قبر امام حسین علیه السلام شتافت. [ صفحه ۲۳۹] نصر بن مزاحم مدائنی می […] 0

  ابوالسرایا و قبر امام حسین

  به سال ۱۹۹ هجری ابوالسرایا [۱۶۰] با سواران جنگنده خود وارد نینوا گردید، بلادرنگ به زیارت قبر امام حسین علیه السلام شتافت. [ صفحه ۲۳۹] نصر بن مزاحم مدائنی می […]

  ادامه ...