آرشیو حرم و بارگاه

 • کربلا موقعیت معنوی خود را به حد کمال حفظ کرده بود و جمعی از مسلمین و دوستان اهل بیت علیهم السلام مجاور قبر مطهر شده و احداث مسکن و بناء […] 0

  بارگاه امام حسین در قرن سوم

  کربلا موقعیت معنوی خود را به حد کمال حفظ کرده بود و جمعی از مسلمین و دوستان اهل بیت علیهم السلام مجاور قبر مطهر شده و احداث مسکن و بناء […]

  ادامه ...

 • این آستانه مبارکه چون در مسیر اصلی راه سامرا نبوده و با راه اصلی فاصله داشته بر اثر ناامن بودن آن منطقه تا عصر صفویه متروک مانده بود از این […] 0

  عمارت اول آستانه سید محمد

  این آستانه مبارکه چون در مسیر اصلی راه سامرا نبوده و با راه اصلی فاصله داشته بر اثر ناامن بودن آن منطقه تا عصر صفویه متروک مانده بود از این […]

  ادامه ...

 • ابنفوطی بغدادی در کتاب الحوادث الجامعه فی الماه السابعه مینویسد: در سال ۶۰۴ حریقی در مشهد سر من رآی رخ داده و به ضریح حضرت علی الهادی و حسن العسکری […] 0

  حریق در حرم سامره

  ابنفوطی بغدادی در کتاب الحوادث الجامعه فی الماه السابعه مینویسد: در سال ۶۰۴ حریقی در مشهد سر من رآی رخ داده و به ضریح حضرت علی الهادی و حسن العسکری […]

  ادامه ...

 • چنانکه گفته شد سرداب از قسمتهای اصلی ساختمان منزل حضرت هادی علیهالسلام و محل عبادت آن حضرت بوده و بعدا منزل حضرت عسکری علیهالسلام شده و آن بزرگوار نیز در […] 0

  سرداب مطهر امام هادی

  چنانکه گفته شد سرداب از قسمتهای اصلی ساختمان منزل حضرت هادی علیهالسلام و محل عبادت آن حضرت بوده و بعدا منزل حضرت عسکری علیهالسلام شده و آن بزرگوار نیز در […]

  ادامه ...

 • حرم مطهر با کاشیکاری و آینه کاری هنرمندان ایرانی مزین شده و آیتی از هنر اسلامی را منعکس می کند، قبر مطهر در وسط حرم واقع است و بر روی […] 0

  عمارت جدید حرم امام هادی

  حرم مطهر با کاشیکاری و آینه کاری هنرمندان ایرانی مزین شده و آیتی از هنر اسلامی را منعکس می کند، قبر مطهر در وسط حرم واقع است و بر روی […]

  ادامه ...

 • دلیل بن » حرم سامرا، شامل دو بارگاه منوّر امام هادی و امام عسکری (ع) است که زمین آن را امام هادی (ع) از شخصی به نامخریداری کرده است. پس […] 0

  پیشینه حرم سامرا

  دلیل بن » حرم سامرا، شامل دو بارگاه منوّر امام هادی و امام عسکری (ع) است که زمین آن را امام هادی (ع) از شخصی به نامخریداری کرده است. پس […]

  ادامه ...

 • صحن سرداب عبارت از فضای بزرگی است به طول ۶۰ متر و به عرض ۲۰ متر در قسمت جنوبی ایوان کشیده و سپس شبستانی قرار دارد و از آنجا به […] 0

  صحن سرداب مطهر امام هادی

  صحن سرداب عبارت از فضای بزرگی است به طول ۶۰ متر و به عرض ۲۰ متر در قسمت جنوبی ایوان کشیده و سپس شبستانی قرار دارد و از آنجا به […]

  ادامه ...

 • در ایام خلافت ناصر در سال ۵۸۲ کواکب سبعه در میزان اجتماع کردند و منجمین بدین واسطه حکم به خراب شدن عالم کردند و گفتند به سبب طوفان و باد، […] 0

  پیشگویی منجمین در ایام خلافت ناصر عباسی

  در ایام خلافت ناصر در سال ۵۸۲ کواکب سبعه در میزان اجتماع کردند و منجمین بدین واسطه حکم به خراب شدن عالم کردند و گفتند به سبب طوفان و باد، […]

  ادامه ...

 • معتصم عباسی پس از عمری اسراف و تبذیر و عیش و عیاشی و با کوله باری پر از ظلم و جنایت، بالاخره در سال ۲۲۷ ق. با دستان مبارک فرشته […] 0

  سامرا در روزگار واثق

  معتصم عباسی پس از عمری اسراف و تبذیر و عیش و عیاشی و با کوله باری پر از ظلم و جنایت، بالاخره در سال ۲۲۷ ق. با دستان مبارک فرشته […]

  ادامه ...

 • دیگر حنای دست دسیسه بازان و روایت سازانی چون کعب الاحبار و ابو هریره و… رنگی نداشت هیچ کس حاضر نبود صدای به اصطلاح اسلام را از شام و از […] 0

  سامرا و خلفای بنی عباس

  دیگر حنای دست دسیسه بازان و روایت سازانی چون کعب الاحبار و ابو هریره و… رنگی نداشت هیچ کس حاضر نبود صدای به اصطلاح اسلام را از شام و از […]

  ادامه ...