آرشیو حرم و بارگاه

 • مسجد سرداب که روی سرداب مطهر ساخته شده و به نام مسجد صاحب مشهور است از آثار حسینقلی خان دنبلی است.برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام علیالنقی علیهماالسلام نوشته […] 0

  مسجد سرداب امام هادی

  مسجد سرداب که روی سرداب مطهر ساخته شده و به نام مسجد صاحب مشهور است از آثار حسینقلی خان دنبلی است.برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام علیالنقی علیهماالسلام نوشته […]

  ادامه ...

 • شهر کهن سامرا است که از سوی متوکل عباسی ساخته شده و امروزه خرابه های این شهر در فاصله ی کوتاهی از شمال سامرا نمایان است. از ویژگی های این […] 0

  شهر متوکلیه

  شهر کهن سامرا است که از سوی متوکل عباسی ساخته شده و امروزه خرابه های این شهر در فاصله ی کوتاهی از شمال سامرا نمایان است. از ویژگی های این […]

  ادامه ...

 • در مطلع قرن چهاردهم هجری در عصر میرزای اول مجدد شیرازی (م ۱۳۱۲ه. ق) حرم و رواق ها آیینه کاری گشت و سنگ های کف صحن شریف ترمیم شد و […] 0

  آستانه سامرا در قرن چهاردهم هجری

  در مطلع قرن چهاردهم هجری در عصر میرزای اول مجدد شیرازی (م ۱۳۱۲ه. ق) حرم و رواق ها آیینه کاری گشت و سنگ های کف صحن شریف ترمیم شد و […]

  ادامه ...

 • در کتاب زندگانی عسکریین [۳۴۶] گوید: بعد از حریق ۶۰۴ قمری بنای مشهد منور امامین را المستنصر بالله خلیفه عباسی تجدید نمود و دو ضریح به آنجا هدیه کرد و […] 0

  رفع اشتباه در مورد حرم عسکریین

  در کتاب زندگانی عسکریین [۳۴۶] گوید: بعد از حریق ۶۰۴ قمری بنای مشهد منور امامین را المستنصر بالله خلیفه عباسی تجدید نمود و دو ضریح به آنجا هدیه کرد و […]

  ادامه ...

 • قبور منور امامین همامین در خانه مسکونی حضرت هادی علیه السلام واقع شده و صحن کنونی همان خانه حضرت میباشد و سرداب مطهر نیز داخل در خانه بوده و مدت […] 0

  منزل حضرت هادی در سامره

  قبور منور امامین همامین در خانه مسکونی حضرت هادی علیه السلام واقع شده و صحن کنونی همان خانه حضرت میباشد و سرداب مطهر نیز داخل در خانه بوده و مدت […]

  ادامه ...

 • پس از تشییع ، پیکر امام را به خانه شان بازگرداندند تا همانجا به خاک بسپرند . امام حسن عسکری با گونه هایی که از اشک خیس شده بود و […] 0

  مرقد امام هادی

  پس از تشییع ، پیکر امام را به خانه شان بازگرداندند تا همانجا به خاک بسپرند . امام حسن عسکری با گونه هایی که از اشک خیس شده بود و […]

  ادامه ...

 • این قرن که تقریبا با محبت و عنایت خاصی از طرف مأمون به اهل بیت علیهم السلام و ولایت عهدی حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام شروع شد و […] 0

  حرم امام حسین در آستانه قرن سوم

  این قرن که تقریبا با محبت و عنایت خاصی از طرف مأمون به اهل بیت علیهم السلام و ولایت عهدی حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام شروع شد و […]

  ادامه ...

 • از ابنجوزی خطیب و عالم سنی (عبدالرحمن بن علی بن محمد بن جوزی بغدادی) در محضر خلیفه پرسیدند: افضل مردم بعد از پیغمبر کیست؟ در جواب گفت: کسی که دخترش […] 0

  سوال از ابن جوزی در محضر ناصر عباسی

  از ابنجوزی خطیب و عالم سنی (عبدالرحمن بن علی بن محمد بن جوزی بغدادی) در محضر خلیفه پرسیدند: افضل مردم بعد از پیغمبر کیست؟ در جواب گفت: کسی که دخترش […]

  ادامه ...

 • چنانکه گفته شد سرداب از قسمتهای اصلی ساختمان منزل حضرت هادی علیهالسلام و محل عبادت آن حضرت بوده و بعدا منزل حضرت عسکری علیهالسلام شده و آن بزرگوار نیز در […] 0

  سرداب مطهر امام هادی

  چنانکه گفته شد سرداب از قسمتهای اصلی ساختمان منزل حضرت هادی علیهالسلام و محل عبادت آن حضرت بوده و بعدا منزل حضرت عسکری علیهالسلام شده و آن بزرگوار نیز در […]

  ادامه ...

 • تهران – ۴ اسفند ۱۳۸۴ – میراث خبر گروه بینالملل – سید علی موسوی: تظاهرات اعتراض آمیز مردم عراق از روز گذشته درشهرهای مختلف این کشور در واکنش به واقعه […] 0

  نحوه نفوذ تروریستها در حرم عسکریین

  تهران – ۴ اسفند ۱۳۸۴ – میراث خبر گروه بینالملل – سید علی موسوی: تظاهرات اعتراض آمیز مردم عراق از روز گذشته درشهرهای مختلف این کشور در واکنش به واقعه […]

  ادامه ...