آرشیو حرم و بارگاه

 • متوکل عباسی همواره به حضرت اذیت و آزار می رساند. و در نظر داشت که موقعیت آن امام را در انظار مردم تنزل دهد و در عین حال هر چه […] 0

  متوکل و تخریب مزار امام حسین

  متوکل عباسی همواره به حضرت اذیت و آزار می رساند. و در نظر داشت که موقعیت آن امام را در انظار مردم تنزل دهد و در عین حال هر چه […]

  ادامه ...

 • حرم مطهر امام دهم حضرت علی بن محمد الهادی علیهماالسلام و امام یازدهم حسن بن علی عسکری علیهماالسلام قلب شهر امروزی را تشکیل می دهد. این بقعه در دوران زندگی […] 0

  بارگاه و حرم مطهر امام حسن عسکری

  حرم مطهر امام دهم حضرت علی بن محمد الهادی علیهماالسلام و امام یازدهم حسن بن علی عسکری علیهماالسلام قلب شهر امروزی را تشکیل می دهد. این بقعه در دوران زندگی […]

  ادامه ...

 • پس از تشییع ، پیکر امام را به خانه شان بازگرداندند تا همانجا به خاک بسپرند . امام حسن عسکری با گونه هایی که از اشک خیس شده بود و […] 0

  مرقد امام هادی

  پس از تشییع ، پیکر امام را به خانه شان بازگرداندند تا همانجا به خاک بسپرند . امام حسن عسکری با گونه هایی که از اشک خیس شده بود و […]

  ادامه ...

 • آغاز سال سیصد و بیست و هفت هجری قمری است. الراضی و بجکم و قاضی القضات عزم لشکرکشی به سوی موصل و سرزمین ربیعه دارند. ناصر الدوله ی حمدانی، فرمانروای […] 0

  شهر موصل زمان امام هادی

  آغاز سال سیصد و بیست و هفت هجری قمری است. الراضی و بجکم و قاضی القضات عزم لشکرکشی به سوی موصل و سرزمین ربیعه دارند. ناصر الدوله ی حمدانی، فرمانروای […]

  ادامه ...

 • عمارت پنجم در سال ۱۲۴۴ هجری قمری توسط ملا محمد صالح برغانی قزوینی حائری و با نظارت سردار حسن خان و حسین خان قزوینی حائری و با نظارت سردار حسن […] 0

  عمارت پنجم آستانه سید محمد

  عمارت پنجم در سال ۱۲۴۴ هجری قمری توسط ملا محمد صالح برغانی قزوینی حائری و با نظارت سردار حسن خان و حسین خان قزوینی حائری و با نظارت سردار حسن […]

  ادامه ...

 • نام قدیمی و اصلی شهر سامرا، به معنای” جایی که هر کس ببیند به وجد میآید ” ۲- نوعی لباس ضخیم که در جنگ میپوشندبرگرفته از کتاب دانستنی های امام […] 0

  معنی سامرا

  نام قدیمی و اصلی شهر سامرا، به معنای” جایی که هر کس ببیند به وجد میآید ” ۲- نوعی لباس ضخیم که در جنگ میپوشندبرگرفته از کتاب دانستنی های امام […]

  ادامه ...

 • سرداب مطهر به وسیله دری به شبستان نامبرده راه دارد و این در قبلا از چوب بوده و به سرمایه حاج سهمالملک عراقی اراکی که از مردان خیر و نیکوکار […] 0

  درب سرداب مطهر

  سرداب مطهر به وسیله دری به شبستان نامبرده راه دارد و این در قبلا از چوب بوده و به سرمایه حاج سهمالملک عراقی اراکی که از مردان خیر و نیکوکار […]

  ادامه ...

 • مرقد امام هادی (ع) مرقد مطهر امام علی النقی (ع)، در شهر سامرّاء در کشور عراق است. در وجه نام گذاری سامراء گفته شده: به واژه فارسی «سام راه» بر […] 0

  مرقد امام هادی (ع)

  مرقد امام هادی (ع) مرقد مطهر امام علی النقی (ع)، در شهر سامرّاء در کشور عراق است. در وجه نام گذاری سامراء گفته شده: به واژه فارسی «سام راه» بر […]

  ادامه ...

 • این آستانه مبارکه چون در مسیر اصلی راه سامرا نبوده و با راه اصلی فاصله داشته بر اثر ناامن بودن آن منطقه تا عصر صفویه متروک مانده بود از این […] 0

  عمارت اول آستانه سید محمد

  این آستانه مبارکه چون در مسیر اصلی راه سامرا نبوده و با راه اصلی فاصله داشته بر اثر ناامن بودن آن منطقه تا عصر صفویه متروک مانده بود از این […]

  ادامه ...

 • در تاریخ سامرا [۳۵۴] درباره سنگ مرمرهای سبزی که در حرم مطهر به کار رفته است گوید: از عالم فاضل شیخ احمد فرزند شیخ العراقین نقل شده است که گفت […] 0

  معجزات در حرم عسکریین – سنگ مرمرهای سبز

  در تاریخ سامرا [۳۵۴] درباره سنگ مرمرهای سبزی که در حرم مطهر به کار رفته است گوید: از عالم فاضل شیخ احمد فرزند شیخ العراقین نقل شده است که گفت […]

  ادامه ...